Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka języka łacińskiego 3006-11A1LL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 290
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

- Słownik łacińsko-polski, pod red. J. Mańkowskiego

lub

- Słownik łacińsko-polski, pod red. K. Kumanieckiego

lub

- Słownik łacińsko-polski pod red. J. Korpantego, PWN

- M. Wielewski: Krótka gramatyka języka łacińskiego, WSiP, Warszawa 1989

- J. Parandowski: Mitologia, wyd. PULS

- Z. Kubiak Literatura greków i Rzymian, Znak 2013

- L. Winniczuk Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN 2008

- Mała encyklopedia kultury antycznej, PIW 1983

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

tłumaczy ze słownikiem prosty tekst łaciński,

określa rolę i wpływ języka łacińskiego na język polski,

analizuje zagadnienia gramatyczne i leksykalne,

posługuje się wybranymi sentencjami łacińskimi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie się do zajęć i aktywność) /20% oceny końcowej/

Śródsemestralne pisemne testy kontrolne /30% oceny końcowej/

Końcowe zaliczenie pisemne /50% oceny końcowej/

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wolno mieć 2 nieobecności w semestrze. W wypadku opuszczenia większej liczby zajęć student musi przygotować (tzn. umieć przetłumaczyć) jeden lub dwa teksty łacińskie i zaliczyć je na dyżurze.

Zakres tematów:

1. Czasownik. Podział na koniugacje. Formy podstawowe. Indicativus praesentis activi. Imperativus.

2. Rzeczowniki i przymiotniki I deklinacji

3. Zaimki osobowe i dzierżawcze, zaimek względny „qui, quae, quod”

4. Rzeczowniki i przymiotniki II deklinacji

5. Zaimki wskazujące

6. Indicativus praesentis passivi. Infinitivus praesentis passivi

7. Indicativus imperfecti i futuri I activi i passivi

8. Rzeczowniki III deklinacji - typ spółgłoskowy

9. Indicativus perfecti activi

10. Rzeczowniki III deklinacji - typ samogłoskowy i mieszany

11. Przymiotniki III deklinacji

12. Stopniowanie przymiotników. Ablativus comparativus. Genetivus partitivus

13. Participium praesentis activi i perfecti passivi

14. Rzeczowniki deklinacji IV i V

15. Indicativus plusquamperfecti i futuri II activi

16. Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II passivi

17. Accusativus cum infinitivo

Metody dydaktyczne:

metody podające i praktyczne: wykład informacyjny, przekład tekstu, ćwiczenia translatoryjne i leksykalne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 6
Agnieszka Stachowicz-Garstka 25/26 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 6
Beata Gładowska 32/26 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 6
Agnieszka Stachowicz-Garstka 25/26 szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 6
Karolina Ekes 26/26 szczegóły
5 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 6
Karolina Ekes 26/26 szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 10
Magdalena Popiołek 27/26 szczegóły
7 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 6
Beata Gładowska 24/26 szczegóły
8 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 6
Karolina Ekes 24/26 szczegóły
9 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 27
Agnieszka Stachowicz-Garstka 26/26 szczegóły
10 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 6
Beata Gładowska 26/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.