Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej 3000-P1A1POWI
Kurs internetowy (KINT) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: 58
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Akty prawne

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z

późn. zm),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych

(Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.),

-Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności

przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z

późn. zm.),

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231);

Literatura przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej, red. A.Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010

A.Domańska-Baer, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Warszawa 2012

Marek Łazewski, Ochrona własności intelektualnej - podstawy, UOTT UW, Warszawa 2008;

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz: Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

E. Nowińska, Promińska U., Vall Michał Prawo własności przemysłowej Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

Wiedza:

1) Wskazać i scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące

systemu ochrony własności intelektualnej

2) opisać proces kształtowania się w Polsce i Europie prawa

autorskiego

3) pozna podstawową siatkę pojęć z zakresu ochrony praw

własności (z naciskiem na prawo autorskie)

4) zyska podstawowe informacje o funkcjonowaniu

u

organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,

Urzędu Patentowego RP

Umiejętności:

1) rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami z

zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa

własności przemysłowej

2) praktyczne zastosowanie przepisów prawnych poświęconych

problemowi korzystania z utworów, znaków towarowych,

wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków

Postawy:

- Docenić potrzebę tworzenia i zastosowywania regulacji prawnych

związanych z ochroną własności intelektualnych

- dostrzegać konsekwencje (w tym negatywne) obecnie obowiązujących)

regulacji prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu

Zakres tematów:

Czym jest ochrona własności intelektualnej i co obejmuje?

Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie jako podstawy prawnej ochrony własności intelektualnej;

utwór i twórca czyli przedmiot i podmiot prawa autorskiego.

Treść prawa autorskiego: autorskie prawa osobiste i majątkowe;

czas trwania autorskich praw majątkowych;

prawa pokrewne;

granice autorskich praw majątkowych;

ochrona praw autorskich - odpowiedzialność cywilnoprawna i karnoprawna za ich naruszenie.

Zagadnienie plagiatu; prawo cytatu

Metody dydaktyczne:

kurs na platformie; metoda podawcza

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Szczęsna 46/54 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.