Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza porównawcza tekstów literackich 3001-P1A2AP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura przedmiotowa (wybór):

1. Kłosiński K., Poezja żalu, Katowice 2001 (fragmenty).

2. Konończuk E., Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.

3. Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999 (fragmenty).

4. Lutto-Kamińska A., Kolęda dawniej i dziś. Z zagadnień semantyki terminów gatunkowych, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3.

5. Markiewicz H., Interpretacja semantyczna dzieł literackich, [w:] tenże, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.

6. Nawarecki A., Mikrologia, genologia, miniatura, [w:] Miniatura i mikrologia literacka, red. A. Nawarecki, Katowice 2000.

7. Skórczewski D., Dlaczego Paweł Huelle napisał „Castorpa”?, „Teksty Drugie” 2006, nr 3.

8. Witosz B., Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie genologicznej i dyskursywnej, „Teksty Drugie” 2009, nr 1-2.

UWAGA: tytuły i adresy bibliograficzne proponowanych tekstów literackich zostaną podane na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Analiza i interpretacja porównawcza – z perspektywy metodologii.

2. Intertekstualność w twórczości jednego autora: ćwiczenia wstępne.

3. Gatunki liryki żałobnej w literaturze nowoczesnej.

4. Literatura w dialogu (dramat): „Kto” – i jak – „mówi o czekaniu?”

5. Literatura w dialogu (epika): Hans Castorp 1924-2004.

6. Transfikcjonalność i poetyckie „widoki Delft”.

7. Wizualność i geopoetyka: mapa jako tekst kultury.

8. Wizualność i geopoetyka: literackie „portrety” miast.

9. Wizualność i geopoetyka: ekfraza bedekerowa.

10. Kolędy i pastorałki w kulturze i literaturze.

11. Słuchowisko radiowe.

12. Mikrologia porównawcza: dyskurs „Il duomo” I.

13. Mikrologia porównawcza: dyskurs „Il duomo” II.

14. „Podróże zimowe” w kulturze i literaturze.

15. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia opierają się na analizie i interpretacji porównawczej oraz kontekstowej tekstów literackich, połączonej z dyskusją o najważniejszych teoretycznych i metodologicznych aspektach omawianych zagadnień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 6
Anna Tenczyńska 18/20 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 6
Anna Tenczyńska 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.