Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia 3007-N1A2PG
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 48
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. D. Dolińskiego i J. Strelaua, t. 1-2, Gdańsk 2008 i nast. (wybrane fragmenty).

2. Polonistyka dziś, kształcenie dla jutra, pod red. K. Biedrzyckiego, W. Bobińskiego i in. t. 1-3, Kraków 2014 (wybrane artykuły).

3. B. Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 2000 i nast.

4. B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Warszawa 2011 i nast.

5. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2005.

6. J. Strelau, Inteligencja człowieka, Warszawa 1997.

7. J. Strelau, Różnice indywidualne, Warszawa 2015

8. Psychiatria dzieci i młodzieży, pod red. I. Namysłowskiej, Warszawa 2004 (wybrane fragmenty)

9. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, Kraków 1999.

10. H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, przeł. A. Wojciechowski, Warszawa 2004.

11. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci. Badania, teoria, praktyka, Gliwice 2008.

12. P. Huget, Od dzieciństwa do młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Kraków 2007.

13. M. Bidzan, Nastoletnie macierzyństwo, Gdańsk 2013

14. R. A. Barkley, ADHD – Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców, przeł. A. Błachnio, Poznań 2009.

15. Czasopismo „Psychologia w szkole” - wybrane artykuły.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza i umiejętności:

Student zna podstawowe zasady i prawa rozwoju człowieka, i wiedzę o nich potrafi wykorzystać w pracy szkolnej.

Student potrafi wyjaśnić zasady działania pamięci i uczenia się i dostosować do nich metody nauczania.

Student zna specyfikę relacji grupowych i intymnych uczniów i potrafi udzielać odpowiedniego, zgodnego ze swoimi kompetencjami wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Student zna podstawowe zaburzenia wieku dziecięcego i nastoletniego oraz potrafi podjąć kroki szybkiej interwencji w sytuacji kryzysowej.

Student zna i stosuje zasady dobrej komunikacji.

Student rozumie specyfikę systemowego rozumienia rodziny w kontekście szkolnym.

Student jest w stanie zaplanować i przeprowadzić lekcję godziny wychowawczej.

Student zna zasady współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Postawy

Student rozumie konieczność rozwijania wiedzy i umiejętności psychologicznych w trakcie swojej pracy w szkole.

Student rozumie i docenia rolę wiedzy i umiejętności psychologicznych w pracy nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą aktywności na platformie Kampus (ćwiczenia, quizy, zadania), kolokwium końcowe oraz aktywność i wykonywanie zadań w trakcie spotkań na żywo.

Aby uzyskać zaliczenie, student musi uzyskać co najmniej 60% punktów ze wszystkich aktywności.

Dopuszcza się 2 nieobecności w trakcie zajęć na żywo.

Zakres tematów:

Kolejność omawianych tematów może zostać w niewielkim stopniu zmieniona.

1) Psychologia społeczna (1): Procesy grupowe. Uczeń jako członek klasy. Nauczyciel jako członek klasy. Czym jest pokój nauczycielski?

2) Psychologia społeczna (2): Manipulacja, stereotypy, uprzedzenia... Zagrożenia w sytuacji szkolnej. Podstawy autoprezentacji.

3) Gdy uczeń się zakochuje... Rozwój emocjonalny w wieku dorastania. Specyfika związków nastoletnich. Propozycje wsparcia.

4) Wokół zaburzeń (1): Dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia... Definicje, koncepcje etiologii. Przebieg. Sposoby leczenia i pracy.

5) Wokół zaburzeń (2). Zespół Aspergera, Autyzm. Fobie szkolne. Jak pracować z uczniem z zaburzeniem?

6) ADHD i zaburzenia zachowania.

7) Podstawy psychopatologii dzieci i młodzieży: młodzieńcza depresja, młodzieńcza schizofrenia.

8). Zjawisko sekstingu Uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz substancji psychoaktywnych.

9). Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – porady praktyczne. Ćwiczenia.

10. Uczeń w rodzinie. Podstawy podejścia systemowego.

11. Jaki jest współczesny nauczyciel? Przegląd badań psychologicznych. Satysfakcja z pracy.

12. Praca z uczniem zdolnym - koncepcje, metody, zagrożenia.

13). Metody pomocy psychologicznej dzieci i adolescentów - psychoterapia, terapia pedagogiczna, inne formy pomocy.

14) Psychologia w metodyce polonistycznej. Teoria lektury z perspektywy psychologicznej.

15. Jak nie zmarnować godziny wychowawczej? Zajęcia warsztatowe. Kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne:

-) Wykład.

-) Dyskusja,

-) Ćwiczenia warsztatowe,

-) Prezentacje studentów.

-) Studia przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 10
Jan Zdunik 15/16 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 7
Jan Zdunik 16/16 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 8
Jan Zdunik 12/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.