Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych 2200-1P006
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

Podręczniki: M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2007; K. Sójka –Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2006, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały);A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1992, Warszawa 2001. Literatura uzupełniająca: M. Wąsowicz, Prawo i obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego, Warszawa 2015; K. Sójka–Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Wrocław 2010.

Ew. dodatkowo: W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego t. I: 966-1795, Warszawa 2010 lub 2012; A. Korobowicz, W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa-Kraków 2009; W. Witkowski: Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007;

Źródła: M. Sczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, Warszawa 2001;

oraz inne pozycje monograficzne i źródłowe wskazywane na zajęciach.

Nie wykluczamy korzystania z pozycji dostepnych w internecie, równiez edycji źródłowych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa publicznego (w tym konstytucyjnego) i ścieżki ich kształtowania (K_W07)

2. Zna ewolucję ustrojów głównych państw świata i rozumie przyczyny różnic ustrojowych, a w szczególności zna ewolucję metod tworzenia prawa, zarządzania państwem i wymiaru sprawiedliwości (K_W09; K_W02)

3. zna i rozumie przyczyny i skutki ewolucji ustrojowej Polski. (K_W09)

4. Zna genezę, naturę i kierunki rozwoju poszczególnych instytucji procesu sądowego, rozumie ich przyczyny i skutki (K_W13; K_W02)

5. Zna i rozumie kształtowanie się podstawowych pojęć i instytucji prawa karnego i ich rodowód (K_W13; K_W03)

Umiejętności:

1. potrafi dostrzec i prawidłowo zinterpretować

związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi w perspektywie historycznej (K_U03)

2. potrafi wykorzystywać źródła historyczno – prawne i krytycznie je analizować, (K_U01; K_K01; K_K02)

3. potrafi posługiwać się metodą historyczno – prawną (K_U02).

4. potrafi porównywać, interpretować i rekonstruować instytucje prawne, wyjaśnić przyczyny i wskazywać skutki regulacji prawnych na przykładach historycznych z wykorzystaniem źródeł ( w szczególności orzecznictwa sądowego) (K_U03) .

Metody i kryteria oceniania:

Określane indywidualnie przez poszczególnych prowadzących zajęcia.

Zakres tematów:

Ustalane indywidualnie w każdej grupie przez prowadzacych i wskazywane w syllabusach poszczególnych grup.

Metody dydaktyczne:

W semestrze zimowym ćwiczenia prowadzone będą zdalnie (na platformie Kampus), jednak synchronicznie. W semestrze letnim - jeśli zaraza minie - odbywac sie będą w sali.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Paweł Borecki 28/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Łukasz Gołaszewski 23/30 szczegóły
3 każda środa, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Tomasz Królasik 29/30 szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Robert Jastrzębski 26/30 szczegóły
5 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska 23/30 szczegóły
6 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Paweł Borecki 31/30 szczegóły
7 każda środa, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Piotr Pomianowski 30/30 szczegóły
8 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Piotr Pomianowski 29/30 szczegóły
9 każda środa, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Tomasz Królasik 29/30 szczegóły
10 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Romuald Kraczkowski 18/30 szczegóły
11 każdy piątek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Adam Moniuszko 29/30 szczegóły
12 każdy piątek, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Romuald Kraczkowski 25/30 szczegóły
13 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Andrzej Zakrzewski, Adam Moniuszko 10/30 szczegóły
14 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Tomasz Królasik 26/30 szczegóły
15 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Piotr Pomianowski 1/30 szczegóły
16 każdy piątek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Adam Moniuszko 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.