Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura i filozofia 3001-C053LK1
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Oprócz wskazanych niżej tekstów będących przedmiotem zajęć:

1. G. Steiner, "Poezja myślenia", przeł. B. Baran, Warszawa 2016,

2. A. O. Lovejoy, "Wielki łańcuch bytu", przeł. A. Przybysławski, Warszawa 1999,

3. P. de Man, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, Gdańsk 2000,

4. "Literackość filozofii. Filozoficzność literatury", red. B. Sienkiewicz, T. Sobieraj, Warszawa 2009,

5. "Filozofia i literatura", red. A. Głąb, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia związane są przede wszystkim z wiedzą: poznaniem literatury, filozofii i ich wzajemnych związków, zarówno jeśli chodzi o przenikanie idei, jak i o specyfikę dyskursu; osobnym efektem staną się umiejętności interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach; praca licencjacka.

Zakres tematów:

Seminarium zostanie poświęcone szeroko pojętym relacjom między literaturą a filozofią. W grę wchodzić będą zarówno związki dyskursów - filozoficznego i literackiego, jak i relacje konkretnych dzieł. Postawimy więc pytanie o literackość filozofii oraz o filozoficzność literatury, a także będziemy czytać konkretne utwory literackie, które powstały bądź pod wpływem filozofii, bądź stały się twórczym impulsem dla filozofów. Zasadnicza kwestia do rozważania będzie się wiązać z pytaniem, po co filozofom literatura i po co pisarzom filozofia?

Przedmiotem lektury będą teksty czytane przez filozofów XX wieku:

1. "Kopista Bartleby" Melville'a (Derrida-Deleuze-Agamben),

2. "Przed Prawem" Kafki (Derrida-Benjamin),

3. "Elegie Duinejskie" (Gadamer),

4. wiersze Hoelderlina (Heidegger),

5. "Nieznośna lekkość bytu" Kundery (Baumann-Rorty),

ponadto teksty korespondujące z ważnymi pracami filozoficznymi:

1. "Faust" Goethego i "Dialektyka Oświecenia" Adorna i Horkheimera oraz "Nieśmiertelność" Kundery (problem procesów nowoczesności),

teksty "literackie" filozofów:

1. "Dziennik uwodziciela" Kierkegaarda,

2. "Tako rzecze Zaratustra" Nietzschego,

3. "Mdłości" J. P. Sartre'a,

teksty pograniczne:

1. "Portret Kanta" B. Micińskiego,

teksty literackie w rozmaity sposób uprawiające filozofię (wokół nihilizmu):

1. "Straże nocne"Bonawentury,

2. wiersze T. Różewicza,

3. opowiadania T. Borowskiego,

osobno :):

1. W. Gombrowicz, "Kosmos" (pisarz-świat-filozofia, a także lektura Deleuze'a).

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 45
Michał Kuziak 4/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.