Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura w kręgu innych sztuk, dyskursów, mediów 3001-C061LK1
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

zob. podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Efekty uczenia się:

j.w.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Zakres tematów:

1. Metodologia pisania pracy dyplomowej: etapy jej przygotowywania, struktura pracy dyplomowej. Zasady współpracy z promotorem. Etyka prowadzenia badań naukowych (m. in. problem plagiatu). Zasady cytowania, parafrazowania, streszczania etc.

2. Organizacja, semiotyczna, medialna, stylistyczna, retoryczna oraz poetyka różnych tekstów kultury i ich wpływ na kreowanie znaczenia w tekście.

3. Wspólne literaturze i innym tekstom kultury formy kompozycyjne, gatunki, figury stylistyczne etc.

4. Intertekstualność.

5. Intersemiotyczność i intermedialność.

6. Literatura a inne sztuki.

7. Formy obecności różnych artefaktów sztuki (malarstwa, fotografia, muzyka, film, architektura, rzeźba, teatr, komiks etc.) w literaturze.

8. Formy obecności literatury i literackości w innych sztukach.

9. Adaptacje literatury: radiowe, teatralne, filmowe, hipertekstowe.

10. Przekłady, remediacje, hybrydy semiotyczne, medialne, dyskursywne; gatunki hybrydyczne (np. piosenka, powieść graficzna).

11. Literatura a inne dyskursy.

12. Formy obecności różnych dyskursów (naukowych: np. psychologii, socjologii, historii, filozofii, medycyny, literaturoznawstwa; i innych, np. religii, dziennikarstwa, reklamy) w tekście literackim.

13. Formy obecności literatury i literackości w innych dyskursach.

14. Literatura a inne media i technologie przekazu (dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, interaktywne etc.).

15. Teksty kultury elitarnej a popularnej, masowej czy subkultur.

Metody dydaktyczne:

- dyskusje nad zagadnieniami/tematami w odniesieniu do tekstów teoretycznych oraz wybranych tekstów kultury - na etapie poszukiwania tematów prac dyplomowych i opracowania zakresu problemowego (konspektu);

- dyskusje nad konspektami prac, prezentacje koncepcji badawczych;

- elementy metody podawczej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 10
Ewa Szczęsna, Anna Tenczyńska 15/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.