Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów chińskich 3600-4-SIW3-LTCH3
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zhu Ziyi (red.), Hanyu yuedu sucheng [Intensywny kurs lektury tekstów chińskich], Beijing yuyan daxue chubanshe, Pekin, 2002, tom 3 Zhongji pian [Kurs średniozaawansowany, lekcje 1-4

Zhou Xiaoping (red), Jieti Hanyu. Zhongji jingdu (Chiński krok po kroku. Intensywny kurs lektury tekstów), tomy 1 i 2, Sinolingua, Pekin 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Chin; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska piśmiennictwa chińskiego obszaru językowego, stopień średni (K_W05, H1A_W04);

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Chin, stopień podstawowy (K_W06, H1A_W04);

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Chin, poziom podstawowy (K_W07, H1A_W04);

- ma obszerną wiedzę o języku chińskim (jego strukturze, historii, piśmie), poziom średni (K_W12, H1A_W03, H1A_W04, H1A_W09);

- ma świadomość złożonej natury języka chińskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Chin, poziom średni (K_W13, H1A_W09);

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka chińskiego na język polski, poziom zaawansowany (K_W15, H1A_W09);

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym chińskiego obszaru językowego, poziom podstawowy (K_W16, H1A_W10).

Umiejętności

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym, poziom średni (K_U06, H1A_U05);

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności, poziom podstwaowy (K_U07, H1A_U05);

- posługuje się językiem chińskim na poziomie ustalonym zależnie od specjalności, poziom zaawansowany (K_U12, H1A_U09, H1A_U10);

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowew języku chińskim, poziom zaawansowany (K_U13, H1A_U09, H1A_U10);

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka chińskiego na język polski, poziom zaawansowany (K_U14, H1A_U09, H1A_U10);

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury chińskiej poprzez analizę językową/ filologiczną, poziom zaawansowany (K_U15, H1A_U08

H1A_U09);

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.), poziom zaawansowany (K_U16, H1A_U09

H1A_U10);

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w językach chińskich, poziom średni (K_U24, H1A_U07).

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne, poziom średni (K_K02, H1A_K02);

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur, poziom średni (K_K03, H1A_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Wymagane aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie tłumaczenia zadanych tekstów. Zaliczenie semestru zimowego i letniego – pozytywne oceny z dwóch śródsemestralnych pisemnych testów kontrolnych (tłumaczenie pisemne na j. polski wybranego przez prowadzącego tekstu, uprzednio omawianego na zajęciach); lub wypadkowa ocen z oddawanych tłumaczeń pisemnych zaliczenie rocznego kursu – egzamin pisemny – tłumaczenie pisemne na j. polski wybranego przez prowadzącego tekstu nie przerabianego wcześniej na ćwiczeniach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 2/3
Włodzimierz Cieciura 11/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.