Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wydawać niewyrażalne? Edycja i przekłady tekstów fantastycznych XIX i XX wieku 3007-C053ES1
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

Wybrane utwory literackie:

Zagraniczne tradycje fantastyczne w literaturze polskiej 1864-1918 :

- Ernest Teodor Amadeusz Hoffmann, opowiadania

- Edgar Allan Poe, opowiadania grozy, kryminalne, eseje

- Théophil Gautier, opowiadania

- Prosper Merimé, opowiadania

- Fiodor Dostojewski, wczesne opowiadania grozy, w tym Sobowtór

obca fantastyka nowoczesna:

- Villiers de l’Isle-Adam, opowiadania okrutne

- Jules Barbey d’Aurevilly, opowiadania diaboliczne

- Guy de Maupassant, Horla i inne opowiadania o szaleństwie

- Emile Zola, Śmierć Oliwiera Becaille i inne opowiadania

- Robert Louis Stevenson, Przedziwny przypadek doktora Jekylla i Mr. Hyde’a i inne opowiadania,

- Herbert George Wells, opowiadania

- wiktoriańska ghost story ( A. Machen, A. Conan Doyle i in.)

- Hanns Heinz Ewers i niemiecka nowelistyka grozy

polska fantastyka nowoczesna:

- inni Prus, Świętochowski i Orzeszkowa

- Leo Belmont

- Leon Choromański

- Stanisław Przybyszewski

- Stefan Żeromski

- Karol Irzykowski

- Pik Mirandola

- Antoni Lange

- Władysław S. Reymont

- Stefan Grabiński

- Henryk Zwierzchowski

i inni.

Efekty uczenia się:

W toku zajęć student nabywa podstawowej wiedzy o historii polskiej i światowej fantastyki literackiej. Pogłębia swoje rozumienie modernizmu jako prądu dialektycznego literacko-artystycznego. Utrwala kompetencje wydawniczo-tekstologiczno-translatorskie, które zdobył uprzednio na specjalizacjach zawodowych lub innych kierunkach studiów. Łączy tradycyjne poznanie dzieła literackiego (analityczno-interpretacyjne) z wiedzą na temat obiektu wydawniczego, jego ukształtowaniem i poprawnością tekstową. Poznaje proces porównywania różnych przekazów tego samego utworu grozy i możliwość zestawienia druku z autografem. Uświadamia sobie innowacyjną i prekursorką rolę przekładu literackiego w wytwarzaniu polskiej fantastyki. Odkrywa utwory fantastyczne znanych pisarzy i nieznanych twórców, którzy znaleźli się poza głównym kanonem właśnie dlatego, że uprawiali pisarstwo subwersywnej wyobraźni.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie, do którego student dopuszczany jest na podstawie:

1. obecności,

2. aktywności na ćwiczeniach (zagajenia, referaty, robocze prezentacje licencjackie),

3. pisemna rozprawa licencjacka (monograficzno-źródłowa).

Zaliczenie na ocenę (oba semestry) i w formie obrony pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

Bloki problemowe:

1. fantastyka jako kategoria literacka i estetyczna; dawne i nowe definicje literatury fantastycznej; odmiany literatury wyobraźni: baśń, fantastyka grozy (horror literacki), fantastyka psychologiczna, science fiction, fantasy;

2. gotycyzm jako transhistoryczna konwencja literacka i artystyczna oraz jako prąd umysłowy kultury zachodniej (neogotycyzm, postgotycyzm);

3. strachy zagraniczne a strachy polskie: podobieństwa i różnice; etnos i historia jako determinanty grozy;

4. między fantomami a nieświadomością – próba wykreślenia „pola grozy”;

5. czym jest edytorstwo?; jak wydawać i opracowywać naukowo „teksty grozy”?; tekstologia „tekstu grozy”;

6. historia literatury a podsystem literatury tłumaczonej.

Metody dydaktyczne:

• Dyskusja merytoryczna na zajęciach, wzbogacona o prezentacje multimedialne.

• Prezentacje studenckich wyników badań w postaci referatów i zagajeń.

• Aktywne sprawdzanie wiedzy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 50
Dariusz Dziurzyński 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.