Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia regionu w XX wieku (ćwiczenia) 3620-MGR-HRc
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

K_W03

posiada wiedzę szczegółową dotyczącą regionu z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych

K_W05

ma gruntowną znajomość metod badawczych oraz trendów rozwojowych we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych.

K_U02

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U04

w dyskusji potrafi trafnie zdiagnozować regiony konfliktowe, współcześnie zachodzące przemiany polityczne w regionie, ich genezę i uwarunkowania

K_K03

jest gotów do podjęcia działań społecznych związanych z problematyką odmienności kulturowej, współżyciem międzyetnicznym i interkonfesyjnym

K_K05

realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K06

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej specjalisty w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) dyplomacji, (4) przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich, (5) środkach masowego przekazu oraz (6) ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Marek Gołkowski 9/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Adam Balcer 6/ szczegóły
3 każda środa, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Adam Balcer 12/ szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Andrzej Buczyński 9/ szczegóły
5 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Shahla Kazimova, Ludwika Włodek 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.