Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia narodowościowe obszaru postkomunistycznego 3620-LC3-ZNOP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

K_W06

Ma wiedzę o specyfice narodowościowej i wyznaniowej regionu ; zna i rozumie genezę i istotę konfliktów religijnych, etnicznych i narodowościowych.

K_W09

Ma podstawową wiedzę o cywilizacji i kulturze, pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych, występujących na przedmiotowym obszarze studiów

K_U02

Potrafi analizować materiały źródłowe w sposób krytyczny, potrafi zrozumieć podstawy tożsamości historycznej regionu i dostrzec współzależności etniczno-kulturowe pomiędzy państwami regionu

K_U11

Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

K_K10

Ma świadomość wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego dla zrozumienia wydarzeń historycznych, społeczno-ekonomicznych i

kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub zaliczenie pisemne

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Adam Balcer 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.