Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów japońskich 3600-5-JAW3-LTJ3
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kanzen masutā dokkai N2 (Czytanki do egzaminu kompetencyjnego z języka japońskiego) (N2) Tashiro Hitomi (red.) Suriiee Nettowāku, Tōkyō 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W12

ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie)

K_W13

ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii

K_W15

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U13

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim

K_U14

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka japońskiego na język polski

K_U15

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K03

potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na ćwiczeniach (zgodnie z regulaminem Wydziału Orientalistycznego)

W trakcie zaliczenia pisemnego na ocenę student musi poprawnie przetłumaczyć pisemnie fragment tekstu w języku japońskim przy użyciu słownika.

80% poprawność gramatyczna

20% styl przekładu

Zakres tematów:

Po ukończeniu ćwiczeń student odczytuje ideogramy japońskie, analizuje teksty od strony gramatycznej (na poziomie I), biorąc pod uwagę kontekst kulturowy. Pisemnie przekłada teksty japońskie na język polski (poziom II)

Korzysta z różnych słowników języka japońskiego.

Wyjaśnia wybrane problemy zasad przekładu pisemnego z języka japońskiego na polski (poziom II).

Metody dydaktyczne:

Studenci zostają zaznajomieni z wybranymi zagadnieniami translatoryki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 201
Agnieszka Kozyra 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Lokale - Prosta 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.