Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępstwa gospodarcze i przeciwko mieniu - specyfika i źródła prawa oraz wybrane rodzaje przestępstw (nadużycie zaufania, pranie pieniędzy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji 2200-1S030
Wykład specjalizacyjny (WYK-SPE) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Zawłocki, podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004,

R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007,

System Prawa Karnego, tom 9, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze

System prawa handlowego, tom 10, Prawo karne gospodarcze,

Komentarze do kodeksu karnego

Szczegółowa literatura (artykuły, glosy, orzeczenia sądów) będzie podawana na bieżąco.

Efekty uczenia się:

1) W zakresie wiedzy:

Po zakończeniu zajęć student posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi

gospodarczemu. Student zna najważniejsze orzecznictwo dotyczące tej tematyki. Student zna powiązania przestępstw gospodarczych i

przeciwko mieniu z wykroczeniami i przestępstwami/wykroczeniami skarbowymi.

2) W zakresie umiejętności:

Student potrafi poddać ocenie wybrane przepisy i przedstawić argumentację na jej poparcie. Student zauważa sporne problemy. Potrafi

wyszukać literaturę i orzecznictwo dotyczące wybranego zagadnienia. Student potrafi zreferować wybrane zagadnienie dotyczące

przestępstw gospodarczych i przeciwko mieniu. Student biorąc udział w dyskusji potrafi przedstawić argumentację na poparcie swoich tez

odwołując się do dorobku doktryny i orzecznictwa.

3) Postawy

Student wykazuje chęć stałego dokształcania się, pogłębiania swojej wiedzy i wyszukiwania materiałów do tego potrzebnych. Student

dostrzega możliwość różnych interpretacji przepisu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie wystawiona na podstawie wyniku testu kończącego zajęcia.

Zakres tematów:

1) przestępstwa przeciwko mieniu – specyfika (1 godz)

2) przestępstwa kradzieży i przywłaszczenia (6 godzin)

3) zabór rzeczy w celu krótkotrwałego użycia (1 godz.)

4) paserstwo (2godz.)

5) przestępstwa oszustwa (4 godz.)

6) zniszczenie mienia (2 godz.)

7) przestępstwa gospodarcze – specyfika i źródła (2 godz.)

8) nadużycie zaufania (2 godz.)

9) pranie pieniędzy (2 godz.)

10) przestępstwa przeciwko wierzycielom (2 godz.)

11) zmowa przetargowa (2 godz.)

12) zwalczanie nieuczciwej konkurencji (4 godz.)

Metody dydaktyczne:

Nauczanie zdalne. Wykład przez Google Meet z użyciem prezentacji multimedialnej.

Dyskutowanie poszczególnych zagadnień z uczestnikami przez Google Meet.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 117
Anna Zientara 25/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Poseminaryjny - Collegium Iuridicum I
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.