Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koncepcje ustrojowe we współczesnym świecie 2200-1S177
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

I.

M. Marczewska-Rytko, Populizm - teoria i praktyka polityczna, Lublin 1995

II.

R. Butterwick, Konstytucja 3 maja na tle nowożytnej Europy. Synteza republikanizmu i monarchizmu, [w:] LEX est rex in Polonia et in Lithuania... Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej - doświadczenie i dziedzictwo, red. A. Jankiewicz, Warszawa 2008

P. Higgonet, Sister republics: the origins of French and American republicanisms, Cambridge 1988

M. Maj, Historia narodowa jako element wsparcia republikanizmu francuskiego w XIX wieku, Poznań 2018

J. Michalski, Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa 1977

Republicanism: a shared European heritage. Vol. 1-2, ed. M. van Gelderen, Q. Skinner, Cambridge 2002

Rusinowa Izabella: Konstytucja a republikanizm, [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J. Daszyńska, Łódź 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu konwersatorium student:

- zna podstawowe założenia koncepcji politycznych i ustrojowych autorytaryzmu, populizmu i republikanizmu

- rozumie ewolucję doktryny republikanizmu

- potrafi wskazać różnice między różnymi koncepcjami ustrojowymi i uwarunkowania sprzyjające ich rozwojowi

Metody i kryteria oceniania:

obecność

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Zakres tematów:

I. Autorytaryzm i populizm

1) Geneza państwa autorytarnego i jego charakterystyczne założenia ustrojowe. Państwo autorytarne a totalitarne.

2) Państwa o ustroju autorytarnym w okresie międzywojennym i współcześnie – podobieństwa, różnice i zagrożenia.

3) Populizm jako doktryna współcześnie i historycznie. Atrakcyjność haseł antyestablishmentowych – demagogia, stereotypy i mity. Od populizmu do totalitaryzmu.

4) Populizm lewicowy – geneza i współczesność na wybranych przykładach

5) Populizm prawicowy – geneza i współczesność na wybranych przykładach.

II. Europejskie tradycje republikańskie (w tym polska tradycja republikańska)

1) Republikanizm w erze wczesnonowożytnej

2) Republikanizm oświeceniowy

3) „Republikanizm sarmacki”

4-5) Republikanizm w Europie w XIX-XX w.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z dyskusją ze studentami i pogadanki. Ilustrowane kazusami zarówno historycznymi jak i współczesnymi, które rozwiązywane są wspólnie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala A2
Andrzej Bielecki, Marek Wąsowicz, Adam Moniuszko 34/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.