Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja 2102-M-D3GLOB
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Źródła internetowe potrzebne do zajęć i końcowego projektu

Także:

Artus P., Girard M-P., Wielki kryzys globalizacji, Warszawa, 2008

Barber B.R., Imperium strachu: wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa, 2005

Bauman Z. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa, 2000

Beck U. Społeczeństwo ryzyka w drodze do innej nowoczesności, Warszawa, 2004

Beck U. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej: nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa, 2005

Castells M. Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2007

Friedman T. Świat jest płaski, Warszawa, 2006

Giddens A., Europa w epoce globalnej, Warszawa, 2009

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa, 2002

Mandle J. Globalna sprawiedliwość, Warszawa, 2009

Rothert A. Emergencja rządzenia sieciowego, Warszawa, 2008

Rothert A. Dezagregacja polityki, Warszawa, 2010

Scott J. Władza, Warszawa, 2006

Wnuk-Lipiński E. Świat międzyepoki: Globalizacja, Demokracja, Państwo narodowe, Kraków, 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student powinien:

EK1. objaśniać zjawisko i problematykę globalizacji w różnych aspektach i wymiarach: społecznym, ekonomicznym, politycznym (K_W02);

EK2. scharakteryzować zachowania i aktywność społeczną i polityczną

(K_W 04);

EK3. wytłumaczyć mechanizmy tworzenia się i działania struktur politycznych i społecznych (K_W 05).

UMIEJĘTNOŚCI

Student powinien umieć:

EK4. krytycznie analizować koncepcje i pojęcia dotyczące procesów globalizacyjnych (K_U01);

EK5. opracowywać zagadnienia, zjawiska i zachowania społeczne i polityczne o charakterze globalnym w sposób syntetyczny (K_U02)

EK6. wykorzystać pojęcia i kategorie teoretyczne do konstruowania własnych analiz i opracowań (K_U06).

KOMPETENCJE

Studenta cechuje:

EK7. aktywna postawa w/do pracy samodzielnej i zespołowej (K_K 02) oraz

postrzeganie relacji społecznych oraz samodzielne wyrażanie ocen (K_K 01)

EK8. kreatywność i otwartość intelektualna (K_K 06).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wypadkową całościowej aktywności studenta/studentki:

1. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na zajęciach 50%

2. Praca zespołowa 50%

Zakres tematów:

I. Rozpoznanie krajobrazu

1. Metodologia, sposoby analizy

2. Metafora, scenariusz, futurologia

3. Czym jest globalizacja?

II. Odbijamy! (podróż przez kulę ziemską)

4. Kim jesteśmy?

5. Przygotowania do przygody

6. Wyzwania:

a. ekonomia

b. wojna

c. miasta

d. ludzie

e. przybywamy do krainy Oz – władza polityczna

f. inteligentna władza(?)

III. Zrzucamy kotwicę (tworzymy “nasze nowe wspaniałe światy”)

1. burza mózgów

2. próbowanie

3. przedstawienie

IV. CELE

Ciekawość

Kreatywność

Elastyczność

Koncentracja

Wysiłek

Pewność

Entuzjazm

Inicjatywa

Współdziałanie

Empatia

Metody dydaktyczne:

Przedmiot realizowany jest przez zastosowanie różnych form pracy: grywalizacja, rozmowa nauczająca, analiza zawartości, analiza krytyczna, prezentacje studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 3
Agnieszka Rothert 23/27 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 1
Agnieszka Rothert 28/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.