Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy prawa prasowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 2102-BW-L-D5EPPZ-KZB
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

Izabela Dobosz, Prawo prasowe - podręcznik, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2006

Ewa Nowinska, Wolność wypowiedzi prasowej, Oficyna a Wolters Kluwer business 2007

Jacek Sobczak, Prawo prasowe, Podręcznik akademicki, Muza S.A,Warszawa 2000

Jacek Sobczak, Prawo prasowe. Commentary,Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008

Michal Zaremba, Prawo prasowe, Ujecie praktyczne, Difin, Warszawa 2007

Prawo mediów, red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak, Lexis Nexis, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1.Student zna materiał normatywny wyznaczający ramy prawne komunikowania w zawodzie dziennikarza i pracownika/funkcjonariusza służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;

2. Student posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne dokonanie analizy materiału prasowego (tekstu oraz materiału audiowizualnego) z punktu widzenia jego legalności;

3. Student zna standardy rzetelności i obiektywizmu dziennikarskiego;

4. Student zna reguły udzielania informacji prasowej obowiązującej pracowników/funkcjonariuszy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;

5. Student zna normy etyczne warunkujące właściwe ramy udzielania informacji przedstawicielom mediów.

6. Student zna reguły współpracy z dziennikarzami w sytuacjach podejmowania działań/interwencji przez reprezentujące instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego pojedyncze osoby, zespół ludzi bądź pododdziały.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi samodzielnie dokonać analizy zachowań w konkretnych sytuacjach związanych z komunikowaniem z punktu widzenia zgodności z prawem;

2. Student potrafi samodzielnie podjąć decyzję co do zakresu treści i możliwych form udzielenia dziennikarzowi odpowiedzi pytania;

3. Student potrafi napisać sprostowanie i autoryzować wywiad;

4. Student umie pisać teksty krytyczne mieszczące się w granicach legalności i odpowiedzi na krytykę prasową;

5. Student potrafi przygotować plan zabezpieczenia medialnego działań przedstawicieli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu indywidualnego

Zakres tematów:

1.Pomiędzy sensacyjnością, rzetelnością a obiektywizmem dziennikarskim.

2.Ustawa Prawo Prasowe.

3.Elementy etyki przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście prawa prasowego.

4.Prawa i obowiązki osób współpracujących z przedstawicielami mass mediów.

5.Sprostowanie, odpowiedź czy postępowanie sądowe – czyli, jak zgodnie z prawem reagować na materiały dziennikarskie?

6.Prowokacja dziennikarska – czym jest i czemu służy?

7.Regulacje prawne działalności prasowo-informacyjnej służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce.

8.Studium przypadków dotyczących naruszenia prawa prasowego w działaniach przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, studium przypadku, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 307
Mariusz Sokołowski 15/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.