Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień 2500-PL-PS-FS1-03
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru student będzie miał okazję do zdobycia punktów z różnych źródeł:

20 pkt. (40%) kolokwium śródsemestralne

24 pkt. (48%) prace domowe i aktywność – w ciągu semestru student może wykonać max. 3 wybrane przez siebie prace domowe każda po 8 pkt (zamiast jednej pracy domowej student może wykazać się aktywnością w poprowadzeniu zajęć lub ich części)

6 pkt. (12%) premia za obecność na zajęciach (6 pkt – brak nieobecności; 3 pkt – jedna nieobecność)

Kryteria oceny:

50 pkt. – 5!

42-49 pkt. – 5

37-41 pkt. – 4+

33-36 pkt. – 4

29-32 pkt. – 3+

25-28 pkt. – 3

Zakres tematów:

Zakres tematyczny zajęć:

1. Wprowadzenie. Czym jest a czym nie jest uzależnienie? Mity, przekonania i fakty dotyczące uzależnień.

2. Uzależnienia w różnych teoriach psychologicznych (uzależnienie w świetle teorii uczenia się, teorii psychodynamicznych, humanistycznych i systemowych).

3, 4. Podstawy diagnozy uzależnień. Diagnoza nozologiczna a diagnoza problemowa. Kryteria diagnostyczne wg. ICD-10, DSM- V. Ryzykowne i szkodliwe używanie substancji a uzależnienie. Metody diagnostyczne – wywiad diagnostyczny, kwestionariusze.

5. Drogi do uzależnienia. Czynniki protekcyjne i sprzyjające uzależnieniom

6. Koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia - regulacja emocji, wpływ na funkcjonowanie poznawcze i obraz siebie.

7-9. Czy od wszystkiego można się uzależnić? Rodzaje uzależnień – różnice i podobieństwa. Uzależnienie od nikotyny. Uzależnienie od alkoholu. Uzależnienie od narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Uzależnienia behawioralne

10, 11. Terapia uzależnień. Założenia i elementy terapii uzależnień.

Znaczenie grup samopomocowych we wspieraniu osób uzależnionych. Zasady funkcjonowania, założenie i ocena efektywności działań samopomocowych

12. Psychospołeczne skutki uzależnień. Rodzina z problemem alkoholowym. Zjawisko współuzależnienia. Syndrom DDA – rzeczywistość czy mit?

13. Profilaktyka uzależnień. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – cele i ocena skuteczności.

14. Organizacja lecznictwa odwykowego w Polsce i zasady kształcenia specjalistów terapii uzależnień

15. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, autorefleksja, praca własna, omawianie studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 94
Joanna Kowalska 28/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.