Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowania matematyki i statystyki w geografii 1900-1-ZMS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

Jażdżewska I., 2013. Statystyka dla geografów. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Lub dowolny inny podręcznik obejmujący podstawową wiedzę z zakresu statystyki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

• zna podstawowe metody statystyczne wykorzystywane przez geografów,

• wie, za pomocą jakich metod można analizować geograficzne dane ilościowe,

umiejętności:

• potrafi zastosować wybrane metody statystyczne i zinterpretować wyniki uzyskane przy ich pomocy,

kompetencje społeczne:

• ma świadomość użyteczności metod matematycznych i statystycznych stosowanych w geografii i docenia potrzebę ich stosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie wyników egzaminu pisemnego polegającego na rozwiązywaniu zadań z zakresu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie; miary centralne.

2. Odchylenie i zmienność.

3. Testowanie hipotez statystycznych.

4. Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa.

5. Estymacja przedziałowa.

6. Analiza korelacji i regresji.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Irena Tsermegas 96/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.