Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowania matematyki i statystyki w geografii 1900-1-ZMS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

Jażdżewska I., 2013. Statystyka dla geografów. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

• wie, do czego w geografii mogą być wykorzystywane wybrane metody matematyczne i statystyczne,

W zakresie umiejętności:

• potrafi zastosować wybrane z tych metod na konkretnych przykładach i zinterpretować samodzielnie uzyskane wyniki,

W zakresie kompetencji społecznych:

• ma świadomość potrzeby rozwijania własnej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania metod matematycznych i statystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot oceniany na podstawie wyników trzech pisemnych kolokwiów cząstkowych złożonych z zadań z zakresu omawianego na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Sfera jako model powierzchni kuli ziemskiej (odległość sferyczna i zagadnienia pokrewne).

2. Wybrane metody statystycznej analizy danych i wnioskowania statystycznego.

Metody dydaktyczne:

Samodzielne rozwiązywanie przez studentów zadań odnoszących się do różnych zagadnień geograficznych, w oparciu o zaprezentowane przykłady rozwiązań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Jarosław Suchożebrski, Irena Tsermegas, Magdalena Fuhrmann 18/18 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Jarosław Suchożebrski, Irena Tsermegas, Magdalena Fuhrmann 21/18 szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Jarosław Suchożebrski, Irena Tsermegas, Magdalena Fuhrmann 18/18 szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Jarosław Suchożebrski, Irena Tsermegas, Magdalena Fuhrmann 18/18 szczegóły
5 każdy piątek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Jarosław Suchożebrski, Irena Tsermegas, Magdalena Fuhrmann 17/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)