Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania przestrzenne 1900-1-ZPRZ-E
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Brak protokołu
Literatura:

Janicka A., 2018, Skutki procesów migracyjnych [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.) 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.155-177.

Poniatowska-Jaksch M., 2009, Mobilność przestrzenna ludności [w:] K. Kuciński (red.) Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków, s.101-115.

Rochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.72-93.

Metody i kryteria oceniania:

Z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Za każde z trzech ćwiczeń kameralnych (indywidualne opracowanie - tematy 3-5) można otrzymać maksymalnie 8 punktów.

Za zajęcia dyskusyjne studenci otrzymują do 8 punktów (5 za aktywny udział

w dyskusji i 3 za odpowiedź na pytania z kartkówki na podstawie treści z tekstu wprowadzającego).

Osoby, które uzyskają z ćwiczeń ocenę bardzo dobrą są zwolnione z egzaminu końcowego (równoznaczne z otrzymaniem bardzo dobrej oceny końcowej z przedmiotu).

Spóźnienie w oddawaniu prac do sprawdzenia - minus 2 punkty za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia.

Skala ocen: do 20 pkt = 2,0; 21-24 pkt = 3,0; 25-28 pkt = 3,5; 29-32 pkt = 4,0; 33-36 pkt = 4,5; 37-40 pkt = 5,0

Prawo do pisemnego egzaminu końcowego (wykład) przysługuje studentom, którzy otrzymali przynajmniej połowę (czyli 20) z maksymalnej liczby punktów za ćwiczenia.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach. Możliwa jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Nieobecność (także usprawiedliwiona) na co najmniej połowie zajęć uniemożliwia zaliczenie ćwiczeń.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na 2 lub 3 ćwiczeniach lub uzyskania niewystarczającej liczby punktów z ćwiczeń możliwe jest ich zaliczenie poprzez (ponowne) wykonanie trzech prac kameralnych oraz napisanie eseju na wskazany przez prowadzącego temat (punktowanego jak za udział w dwóch ćwiczeniach z dyskusją nad tekstem). Wszystkie prace muszą być oddane do sprawdzenia najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru zimowego. Po zaliczeniu ćwiczeń student/ka ma prawo do pisemnego egzaminu końcowego w sesji poprawkowej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do ćwiczeń

2. Migracje - rodzaje, przyczyny, problemy - dyskusja (tekst wprowadzający)

3. Migracje - skala i saldo migracji do/z miasta

4. Dojazdy do pracy - wielkość rynku pracy, skala dojazdów i kierunki geograficzne

5. Turystyka i rekreacja - wielkość i struktura ruchu turystycznego

6. Zachowania zakupowe (handel i usługi) – dyskusja (tekst wprowadzający)

7. Prezentacja wyników badań i zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Wprowadzenie do zajęć przez prowadzącego; sporządzanie krótkich opracowań wybranych zagadnień, spełniających wymogi pracy naukowej; krótka prezentacja wyników analiz; dyskusja w grupie; konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Waldemar Wilk 14/14 szczegóły
2 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Waldemar Wilk 15/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.