Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu przy wykorzystaniu protokołu obserwacji ADOS-2 2500-PL-PS-FS8-06
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1.Zaliczenie opanowania procedury badania – 30%.

2. Kolokwium (diagnozowanie ASD i wiedza teoretyczna na temat narzędzia ADOS-2) – 30%.

3. Raport prezentujący przyznane kody w protokole ADOS-2 wraz z uzasadnieniem, uzyskane wyniki i ich interpretację na podstawie obejrzenia dwóch nagrań z badań za pomocą ADOS-2 (Modułem 3 albo 4 oraz Modułem T , 1 albo 2) – 40%.

4. Obecność na zajęciach – obowiązkowa, limit absencji to 5 godzin dydaktycznych.

5. Aktywność na zajęciach – możliwość podwyższenia oceny o 0,5 stopnia.

Zakres tematów:

Plan zajęć:

Dzień 1 (11godzin dydaktycznych + przerwy):

Informacje organizacyjne;

Podstawowe informacje na temat zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) i jego diagnostyki;

Wprowadzenie do narzędzia ADOS-2;

Procedura badania i ocena zachowania – Moduły 3 i 4 ADOS-2;

Oglądanie badania dziecka/adolescenta Modułem 3 albo osoby dorosłej Modułem 4;

Wypełnianie protokołu i ocena zachowania – Moduły 3 i 4: samodzielna praca studentów;

Dyskusja dot. procedury badania i oceny zachowania – Moduły 3 i 4.

Dzień 2 (8 godzin dydaktycznych + przerwy):

Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji ADOS-2;

Procedura badania i ocena zachowania – Moduły 1 i 2 ADOS-2;

Oglądanie badania dziecka Modułem 1 albo 2;

Wypełnianie protokołu i ocena zachowania – Moduły 1 i 2: samodzielna praca studentów;

Dyskusja dot. procedury badania i oceny zachowania – Moduły 1 i 2.

Dzień 3 (8 godzin dydaktycznych + przerwy):

Procedura badania i ocena zachowania – Moduł T ADOS-2;

Właściwe posługiwanie się narzędziem ADOS-2;

Oglądanie badania dziecka Modułem T;

Wypełnianie protokołu i ocena zachowania - Moduł T: samodzielna praca studentów;

Dyskusja dot. procedury badania i oceny zachowania – Moduł T.

Dzień 4 (10 godzin dydaktycznych + przerwy):

Ćwiczenia praktyczne z procedury badania za pomocą ADOS-2.

Zaliczenie opanowania procedury badania.

Kolokwium zaliczeniowe (diagnozowanie ASD i wiedza teoretyczna na temat narzędzia ADOS-2).

Dalsza praca w ciągu semestru (8 godzin dydaktycznych):

Obejrzenie dwóch nagrań z badania osób z ASD Modułami 3/4 oraz T/1/2 ADOS-2. Samodzielne przeprowadzenie oceny zachowania badanych na nagraniach osób, zakodowanie i interpretacja wyników.

Praca zaliczeniowa: przygotowanie raportu prezentującego przeprowadzoną ocenę zachowania, wybrane przez studentkę/studenta kody wraz uzasadnieniem oraz interpretację i wnioski.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, dyskusja seminaryjna, studia przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 16:00, sala 93
Izabela Chojnicka 16/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.