Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ad fontes - kurs łaciny dla średnio zaawansowanych 3006-AF-OG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1. materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. "Mały słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty lub "Słownik łacińsko-polski", oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne)

3. J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" (wydanie dowolne)

4. wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach

Efekty uczenia się:

Student

– ma podstawową wiedzę o języku łacińskim, jego powstaniu i rozwoju;

– zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu podstawowym;

– potrafi czytać, tłumaczyć i interpretować teksty łacińskie o niskim i średnim stopniu trudności;

– umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji łacińskiej;

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

-ciągła ocena bieżącego przygotowania do zajęć

-końcowy test zaliczeniowy

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

Pierwszy semestr zajęć obejmuje powtórzenie i uzupełnienie materiału gramatycznego. Omówiony zostanie przede wszystkim

coniunctivus, jego funkcje w zdaniu głównym oraz składnia zdań podrzędnych.

W drugim semestrze zajmiemy się lekturą tekstów oryginalnych.

Czytane teksty różnych autorów będą się koncentrowały wokół ważnych nie tylko dla starożytnych tematów takich jak np. miłość, przyjaźń,

gniew, wojna, rozrywka etc. (uczestnicy zajęć będą mieli wpływ na wybór tematów). Słuchacze będą mieli okazję zetknąć się nie tylko z

literaturą okresu klasycznego, ale również z tekstami okresu archaicznego i łaciną późną. Przy okazji lektury poezji objaśnione zostaną

podstawowe zasady i miary metryki starożytnej.

Metody dydaktyczne:

-metody podające (objaśnianie i wyjaśnianie zagadnień gramatycznych)

- metody praktyczne (ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie tekstu)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 118
Magdalena Zawadzka 13/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.