Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura nowołacińska okresu renesansu 3006-LN-OG
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985.

A.Borowski, Renesans, Warszawa 1992.

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t.1 – 3, Warszawa 1977 –1990.

J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980 i nast. wyd.

J.Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984.

Lektury polonistyczne. Seria I: Średniowiecze – Renesans – Barok, t. 1-4, Kraków 1996-2001.

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990 i nast. wyd. (wybrane hasła)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

w zakresie wiedzy

– omawia periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców literatury renesansu (K_W01/P7S_WG);

– omawia najważniejsze aspekty recepcji literatury renesansowej na grunt literatury europejskiej (K_W06/ P7S_WG);

– definiuje główne kierunki rozwoju obszarze studiów nad renesansem (K_W01/P7S_WG);

– zna podstawową terminologię w dyscyplinie specjalizacji (K_W11/P7S_WG);

w zakresie umiejętności

– wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z różnych źródeł w zakresie literatury renesansu (K_U02/ P7S_UW);

– analizuje i interpretuje wybrane utwory literatury renesansu (K_U02/ P7S_UW);

– umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym (K_U09/ P7S_UW);

w zakresie kompetencji społecznych

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/ P7S_KK);

– docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe renesansu i jego wagę dla kultury europejskiej (K_K04/ P7S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe

Zakres tematów:

1. Renesansy średniowieczne i antyk w średniowieczu.

2. Początki włoskiego renesansu.

3. Rozkwit i schyłek włoskiego renesansu.

4. Wynalazek druku i jego wpływ na literaturę.

5. Wokół reformacji.

6. Erazm z Rotterdamu i renesans północny.

7. Narodziny książki emblematycznej.

8. Poezja łacińska wczesnego renesansu w Polsce.

9. Klemens Janicjusz – poeta uwieńczony.

10. Łacińska twórczość Jana Kochanowskiego.

11. Twórcy późnego renesansu w Polsce - Mikołaj Sęp Szarzyński, Szymon Szymonowic i Sebastian Klonowic.

12. Literatura drugiej połowy XVI wieku w perspektywie genologicznej – formy prozatorskie i poetyckie.

Metody dydaktyczne:

- metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 6
Bartłomiej Czarski 15/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.