Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktikum - geologia za oknem 1300-OPGZO1P
Praktikum (PRAK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Allen P.A. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN - 2000.

Jaroszewski W., Marks L., Radomski A. Słownik Geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne – 1985

Nowak J., Śmierzchalska I. Okolice Warszawy: przewodnik geologiczny. Wydawnictwa Geologiczne - 1972

Efekty uczenia się:

K_W01 - rozumie podstawowe zjawiska przyrodnicze i ich rolę w kształtowaniu Ziemi

K_W02 - interpretację zjawisk geologicznych opiera na obserwacjach środowiska naturalnego

K_U03 - posiada umiejętność makroskopowego opisu i rozpoznawania podstawowej grupy skał i ich składników, w tym skamieniałości

K_U13 - umie makroskopowo rozpoznawać minerały i skały

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K04 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

6 krótkich sprawdzianów terenowych na koniec poszczególnych zajęć składających się na sumaryczną ocenę końcową.

Zakres tematów:

1) Zjawiska sedymentacji i erozji w okolicy Warszawy oraz ich zapis

2) Geomorfologia i skały czwartorzędowe Warszawy i okolicy

3) Skały przed-czwartorzędowe Warszawy i okolic – głazy narzutowe i architektura

4) Woda w Warszawie – problemy zaopatrzenia i główne rezerwuary

5) Ekspozycja paleontologiczna Muzeum Ewolucji

6) Geologia i złoża Polski - Ekspozycja Muzeum PIG-PIB

Metody dydaktyczne:

Prezentacja obiektów i zjawisk, dyskusja, analiza i interpretacja zjawisk, wykonywanie prostych szkiców i pomiarów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 15:00, (sala nieznana)
Grzegorz Barczyk, Jan Dzierżek, Michał Ginter, Wojciech Kozłowski, Agnieszka Marcinowska, Katarzyna Sawicka, Marzena Szostakiewicz-Hołownia, Robert Janiszewski, Maciej Łoziński 8/10 szczegóły
2 każdy piątek, 10:15 - 15:00, (sala nieznana)
Grzegorz Barczyk, Jan Dzierżek, Michał Ginter, Wojciech Kozłowski, Agnieszka Marcinowska, Katarzyna Sawicka, Marzena Szostakiewicz-Hołownia, Robert Janiszewski, Maciej Łoziński 6/10 szczegóły
3 każdy piątek, 10:15 - 15:00, (sala nieznana)
Grzegorz Barczyk, Jan Dzierżek, Michał Ginter, Wojciech Kozłowski, Agnieszka Marcinowska, Katarzyna Sawicka, Marzena Szostakiewicz-Hołownia, Robert Janiszewski, Maciej Łoziński 6/10 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Barczyk, Jan Dzierżek, Michał Ginter, Wojciech Kozłowski, Agnieszka Marcinowska, Katarzyna Sawicka, Marzena Szostakiewicz-Hołownia, Robert Janiszewski, Maciej Łoziński 0/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.