Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleogeografia czwartorzędu 1300-OPGQW-GEP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Ehlers, J., Gibbard, P.L. 2004. Quaternary Glaciations – Extents and Chronology. Elsevier, Amsterdam.

Lindner L., red. 1992. Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Mojski J.E., 1993. Europa w plejstocenie, ewolucja środowiska przyrodniczego. Wyd. PAE, Warszawa.

Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie, zarys morfogenezy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, s. 404.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna metody badań paleogeograficznych i potrafi przedstawić paleogeografię czwartorzędu, szczegółowo dla Polski, przeglądowo dla Europy i wycinkowo dla pozostałej części Ziemi. Analizuje krytycznie profile, przekroje i mapy geologiczne, a znając ograniczenia metod wykorzystanych do rozpoznania geologicznego i zastosowanych analiz specjalistycznych, rozpoznaje przestrzenne zróżnicowanie procesów geologicznych i określa ich następstwo w określanych przez niego ramach czasowych. Wyjaśnia przyczyny ewentualnych niejasności w obrazie rozwoju paleogeograficznego, jednocześnie sugerując rozwiązania wariantowe.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu. Egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Zakres tematów:

Zasady rekonstrukcji paleogeograficznych, podstawy metodyczne paleogeografii czwartorzędu, zasięgi zlodowaceń i przesunięcia stref klimatycznych w czwartorzędzie, czwartorzędową ewolucję dolin rzecznych i reżimu rzek w różnych strefach klimatycznych, zmiany szaty roślinnej i świata zwierzęcego, cykliczne zmiany poziomu oceanu światowego, metodykę i znaczenie badań osadów głębokomorskich dla globalnych rekonstrukcji paleogeograficznych, jeziora pluwialne i przylodowcowe, zjawiska eoliczne, zależności strefowo-klimatyczne procesów wietrzenia, ruchy geotektoniczne, datowanie rekonstrukcji paleogeograficznych, w tym zmian paleoklimatycznych, rozwój paleogeograficzny Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, czwartorzędową paleogeografię Basenu Morza Bałtyckiego i zlodowaceń górskich w Polsce.

Metody dydaktyczne:

Wykład złożony z tematycznych jednostek, bogato ilustrowany przykładami z prac regionalnych i szczegółowych, wzbogacony oryginalnymi zestawieniami syntetycznymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 12:00, sala 1099
Jan Dzierżek 2/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.