Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleozoologia kręgowców 1300-WPZKW
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Ginter, M. (red.) 2012. Ryby kopalne. Wydawnictwa Uniwersyteckie, Warszawa.

Gould, S. J. 2007. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki; Warszawa.

Szarski, H. 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Janvier, Ph. 1996. Early vertebrates. Clarendon Press; Oxford.

Benton, M. 2005. Vertebrate palaeontology. Blackwell Publishing; Oxford

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student zna położenie kręgowców w świecie zwierząt oraz przebieg ewolucji kręgowców od bezszczękowców po Homo sapiens. Umie wymienić i opisać najważniejsze wydarzenia w historii kręgowców, takie jak powstanie szczęk, płetw parzystych, wyjście kręgowców na ląd czy przystosowanie do aktywnego lotu. Orientuje się w zasadniczych elementach budowy szkieletu kręgowców i rozpoznaje tkanki budujące ten szkielet.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna nieobecność na zajęciach: obecność nieobowiązkowa.

Egzamin ustny; oceniane jest opanowanie materiału przekazanego podczas wykładu i znajdującego się w materiałach pomocniczych (skrypt, prezentacje multimedialne).

Zaliczenie w terminie poprawkowym: egzamin w sesji poprawkowej.

Zakres tematów:

Ogólna budowa szkieletu. Typy tkanek budujących szkielet. Założenia systematyki kręgowców. Bezszczękowce. Cechy szczękowców. Plakodermy. Akantody. Chrzęstnoszkieletowe. Promieniopłetwe. Mięśniopłetwe. Wyjście kręgowców na ląd. Płazy. Najwcześniejsze owodniowce. Gady permo-mezozoiczne. Dinozaury. Ptaki. Gady ssakokształtne. Ssaki. Naczelne. Pochodzenie i ewolucja człowieka.

Metody dydaktyczne:

Wykład w auli wykładowej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:15 - 17:00, sala 3003
Michał Ginter 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.