Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki 3006-DO-SPEC
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

R.I. Arends, ”Uczymy się nauczać” tłum. K.Kruszewski, Warszawa 1995

Informator maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej – Centralna Komisja Egzaminacyjna

„Języki obce w szkole”

J.Kozielecki, „Koncepcje psychologiczne człowieka” Warszawa 2000

Cz.Kupisiewicz, „Podstawy dydaktyki ogólnej”, Warszawa 1988

K.Kruszewski (red.), „Sztuka nauczania”, t. 1 i 2, Warszawa 1991

W.Okoń, „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”, Warszawa 2003

S.Ostrowski, „Metodyka nauczania języka łacińskiego”, WSiP, Warszawa, 1981

D.C.Phillips, J.F.Soltis, “Podstawy wiedzy o nauczaniu”, Gdańsk 2003

S.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska, „Porta Latina Nova”, podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej, Wydawnictwa szkolne PWN, warszawa 2012

J.Ryba, E.Wolanin, A.Klęczar, „Homo Romanus”, podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, Wyd. Draco, Kraków

Efekty uczenia się:

Po ćwiczeniach

W zakresie wiedzy student:

- wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia, których dotyczył wykład i zostały zawarte w zakresie tematów wykładu;

C.W1, CW2., C.W3., C.W4, C.W5, C.W6., C.W.7

W zakresie umiejętności student:

- rozpoznaje i analizuje podstawowe zagadnienia, których dotyczył wykład i zostały zawarte w zakresie tematów wykładu;

C.U1, CU2., C.U3., C.U4, C.U5, C.U6., C.U.8

W zakresie kompetencji społecznych student:

- docenia wagę procesu kształcenia ucznia, doboru właściwych metod dydaktycznych,

- ma świadomość odpowiedzialności nauczyciela za proces kształcenia i wychowywania ucznia.

C.K1, C.K2

Ponadto student weryfikuje wiedzę nabytą na wykładzie Pedagogika dla nauczycieli.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt

Zakres tematów:

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

2. Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole.

3. System oświaty. Organizacja i funkcjonowanie. Aspekty prawne funkcjonowania systemu oświaty i szkoły, elementy prawa oświatowego.

4. Szkoła i jej program. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się.

5. Podstawa programowa. Cele kształcenia – źródła, sposoby formułowania i rodzaje.

6. Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów.

7. Metody nauczania.

8. Proces nauczania – uczenia się.

9. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa.

10. Style i techniki pracy z uczniami.

11. Formy organizacji pracy z uczniami.

12. Środki dydaktyczne.

13. Wzorce i modele programów nauczania. Treści nauczania.

14. Plan pracy dydaktycznej.

15. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w klasie. Integracja klasy szkolnej.

16. Ład i dyscyplina w szkole i w klasie. Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki.

17. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły.

18. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, dyskusja, portfolio

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 113
Agnieszka Stachowicz-Garstka 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.