Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edycja i krytyka tekstu 3006-EKT5
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, Gdańsk 2012

M.L. West, Textual Criticism and Editorial Technique applicable to Greek and Latin Texts, Stuttgart 1973

Rozdział “Krytyka tekstu” w: L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Skrybowie i uczeni, Warszawa 2008, s. 273–313

Rozdział „Krytyka tekstu” w: B. Bravo, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2001, s. 512-541

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje zagadnienia krytyki tekstu i edytorstwa naukowego K_WO7/P7S_WG

- objaśnia terminologię techniczną stosowaną w aparatach krytycznych K_W11/P7S_WG

w zakresie umiejętności

- czyta i komentuje aparaty krytyczne w wydaniach tekstów greckich i łacińskich K_U11/P7S_UW

- podejmuje i realizuje zadania badawcze, pracując w grupie –K_U02, 14/P7S_UW_UK

w zakresie kompetencji społecznych

- docenia wagę rzetelnego edytorstwa naukowego w pracy badawczej (K_K02/P7S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności – 20%

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu umożliwiająca zaliczenie zajęć – 2.

Ocena ciągła – bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność – 50 %

Zaliczenie końcowe ustne – 30%

Zakres tematów:

- Wprowadzenie do edycji i krytyki tekstu.

- Zagadnienia związane z transmisją tekstów starożytnych

- Etapy przygotowywania edycji krytycznej

- Budowa aparatu krytycznego

- Analiza aparatów krytycznych wybranych autorów starożytnych

- Analizy i interpretacje wybranych problemów krytycznych

- Ćwiczenia z konstruowania aparatu krytycznego – wstęp do przygotowywania edycji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 6
Włodzimierz Olszaniec, Jan Kozłowski 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.