Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentowanie geologiczne w procedurach ocen oddziaływania na środowisko 1300-ODGP-GEP
Praktikum (PRAK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

BAŻYŃSKI J., DRĄGOWSKI A., FRANKOWSKI Z., RYBICKI S., 1999. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG, Warszawa.

Langer M. (1998) Engineering geological evaluation of geological barrier rocks at landfills and repositories. Environmental Geology, 35: 19-27

MYŚLIŃSKA E., 2006. Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

DRĄGOWSKI A., ŁUCZAK-WILAMOWSKA B., 2007 Zasady wstępnej oceny przydatności gruntów spoistych Polski do formowania mineralnych barier izolacyjnych. GEOLOGOS Tom 11

Lenart W., 2002. Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko. Eko-Konsult Gdańsk, 2002

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– dokumentuje warunki geologiczne dla celów ochrony środowiska

– kartuje obszary zdegradowane

– rozpoznaje grunty antropogeniczne

– oznacza wybrane właściwości fizykochemiczne gruntów

– ocenia możliwość zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych

– sporządza część geologiczną raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wybranej inwestycji

– dokonuje wyboru najbardziej korzystnego wariantu lokalizacji inwestycji

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest operat wykonany na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych oraz końcowe zaliczenie ustne.

Zakres tematów:

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

- kartowanie i rozpoznanie budowy geologicznej obszarów zdegradowanych

- metodyka poboru i analiza makroskopowa próbek gruntów

- wybrane właściwości fizykochemiczne gruntów

- możliwości zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych

Na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych sporządzany jest operat zawierający:

- karty dokumentacyjne wykonanych otworów,

- mapy i przekroje wyrobisk poeksploatacyjnych,

- opis możliwości zagospodarowania wyrobisk.

Metody dydaktyczne:

Koordynacja pracy studentów w terenie i laboratorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:15 - 14:00, sala 1165
Krzysztof Cabalski 2/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.