Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Shakespeare teatralny i filmowy 3700-KON147-AL
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zalecana:

Peter Brook, Wywołując (i zapominając) Szekspira, Wrocław 2006

Alicja Helman, Twórcza zdrada: Filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998.

Olga Katafiasz, Próby wrażliwości. Szekspirowskie ekranizacje Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha, Kraków 2005

Olga Katafiasz, Shakespeare I kino. Strategie adaptacyjne I ich konteksty społeczno-kulturowe, Kraków 2012.

Russell Jackson (red.), The Cambridge Companion to Shakespeare on film, Cambridge 2010.

Daniel Rosenthal, 100 Shakespeare Films, London 2007.

James Shapiro (red.), Shakespeare in America. An Anthology from the Revolution To Now, New York 2014.

Małgorzata Sugiera, Wariacje Szekspirowskie w powojennym dramacie europejskim, Kraków 1997

Shakespeare po polsku, red: M.Zelent, Ł.Jaroń, M.Pilas, Gdańsk 2016

Piotr Gruszczyński, Szekspir i uzurpator. Z Krzysztofem Warlikowskim rozmawia Piotr Gruszczyński, Warszawa 2007

Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze, Kraków 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA (K_W11, K_W14, K_W16)

zna w pogłębionym zakresie różne metody interpretacji dzieł multimedialnych oraz ich analizy ikonograficznej i stylistycznej

zna w pogłębionym i poszerzonym zakresie metody analizy kulturoznawczej, historycznej, społecznej i filozoficznej w perspektywie historycznej

rozumie wszystkie istotne związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społecznym

Umiejętności: (K_U05, K_U03, K_U01)

potrafi w szerokim zakresie selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

potrafi w pogłębionym i szerokim zakresie dokonywać analizy dzieła sztuk wizualnych, multimedialnych, performatywnych w kontekście estetycznym i społecznym

posiada umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej

Kompetencje: (K_K04, K_K07, K_K09)

rozumie swoją odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, wyzyskując wszelkie formy medialne, artystyczne i naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium będzie ocena przyswojenia sobie przez studenta podstawowych informacji z zakresu historii inscenizacji teatralnej i filmowej, a także kluczowych nazwisk wybitnych inscenizatorów Szekspira, wraz z umiejętnością przypisania ich do konkretnego okresu historycznego.

Zakres tematów:

-- zagadnienie inscenizacji filmowej i teatralnej

-- tradycja teatru szekspirowskiego i filmu szekspirowskiego

-- najważniejsi interpretatorzy Szekspira w kinie i teatrze XX wieku

-- różnice w adaptowaniu komedii, tragedii i kronik historycznych

-- Hamlet: inscenizacja wątpienia

-- Romeo i Julia: inscenizacja miłości

-- Otello: inscenizacja zazdrości

-- postać Falstaffa jako bohatera szekspirowskiego w adaptacjach

-- Makbet

-- Ryszard III i Henryk V w kontekście politycznym

Uwaga: poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 17:15, sala 9
Michał Mizera, Michał Oleszczyk 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.