Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„Dziwny ogród” – topos raju w kulturze pooświeceniowej 3700-KON260-AL-OG
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 3
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa literatura:

Biblia (kanon hebrajski, protestancki, prawosławny, katolicki)

Delumeau J., Historia raju. Ogród rozkoszy, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1996

Dybciak K., W poszukiwaniu istoty i utraconych wartości, [w:] Poznawanie Herbarta, wstęp i wybór A. Franaszek, Kraków 1998

Eliade M., Mity, sny i misteria, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1994

Gide A., Narcyz w raju (Teoria symbolu), [w:] tegoż, Immoralista i inne utwory, przeł. I. Rogozińska, wstęp L. Budrecki, Warszawa 1984

Głowiński M., Narcyz i jego odbicia [w:] tegoż, Mity przebrane. Dionizos, Prometeusz, Marchołt, Labirynt, Kraków 1994

Herbert Z., Barbarzyńca w ogrodzie, wyd. dowolne

Herbert Z. Książka, {w:] tegoż, Poezje, warszawa 1998

Hrabal B., Czuły barbarzyńca. Teksty pedagogiczne, przeł. A. Kaczorowski, Izabelin 1997

Iwaszkiewicz J., Panny z Wilka, wyd. dowolne

Kopaliński W., Słownik symboli, wyd. dowolne

Milton J. Raj utracony, tłum. i wyd. dowolne

Miłosz Cz., Druga przestrzeń, Kraków 2002

Podraza-Kwiatkowska M., Symbol genezyjski, [w:] Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 2001

Prus, Lalka, wyd. dowolne

Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury, red. G. Gazda, M. Gołąb, Kraków 2008

Reymont W. S., Ziemia obiecana, wyd. dowolne

Różewicz S., Śmierć w starych dekoracjach, wyd. dowolne

Sławek T., „Ogr.d przebaczenia”, http://www.rozswietlamykulture.pl/reflektor/

2010/10/06/ogrod-przebaczenia-tekst-wystapienia-prof-tadeusza-

-slawka-podczas-konferencji-miasto-marzen/

Święch J. Homo exul, parę słów o topice nowoczesności, „Teksty Drugie” 2004, nr 1-2

Werner M., „Rovigo” portret na pożegnanie, [w:] Poznawanie Herbarta, wstęp i wybór A. Franaszek, Kraków 1998

Żeromski S., Dzieje grzechu, wyd. dowolne

Żuławski J., Eros i Psyche

Ponadto

- dzieła malarskie wybranych artystów

- filmy:

Tajemniczy ogród, reż. A. Holland

Panny z Wilka, reż. A. Wajda

Ziemia obiecana (1974), reż. A. Wajda

Efekty uczenia się:

Konwersatorium kształci i doskonali umiejętności interdyscyplinarnej analizy i interpretacji tekstów artystycznych jako świadectwa różnorodnych zjawisk w kulturze.

Wiedza: student

- posiada wiedzę na temat roli toposu w kulturze (K_W02)

- potrafi wskazać, scharakteryzować i wyjaśnić wykorzystanie toposu raju w różnych tekstach kultury (K_W02)

- zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów kultury (K_W06 K_W08)

- rozpoznaje i interpretuje najważniejsze zjawiska kultury XX wieku i kultury współczesnej w oparciu o tradycję (K_W10)

- zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi, zajmującymi się badaniem dzieł sztuki w kulturze (K_W04);

- rozumie najważniejsze związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społeczny (K_W10);

Umiejętności: student

- potrafi interdyscyplinarnie i komparatystycznie analizować interpretować różne dzieła kultury jako świadectwo zjawisk kultury w odniesieniu do przemian historycznych, estetycznych, filozoficznych, społecznych i kulturowych (K_U04 K_U05);

- potrafi wykorzystać interdyscyplinarne metody i narzędzia badawczych do analizy zjawisk kultury (K_U05);

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków (K_U10);

- potrafi sformułować problem badawczy z zakresu humanistyki (K_U04);

Kompetencje społeczne: student

- ma szacunek dla różnych stanowisk i opinii (K_K05, K_K07);

- jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze (K_K02);

- rozumie znaczenie bogactwa i dziedzictwa kulturowego Europy (K_K04);

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia konwersatorium jest:

– obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze);

– przygotowanie do zajęć;

– aktywność (uczestnictwo w dyskusji);

– przygotowanie wypowiedzi ustnej w oparciu o samodzielną analizę i interpretację wybranego przez siebie utworu (spoza omawianych podczas zajęć). Analiza i interpretacja powinna uwzględniać lekturę dokładną lekturę utworu. Należy zastanowić się nad następującymi kwestiami: a) w jaki sposób w treść wybranego utworu został wpisany topos raju, b) jak został zbudowany, na ile przekracza, a na ile przetwarza wyobrażenie biblijne, c) jaką rolę odgrywa omawiany tekst w historii kultury. Wypowiedź nie może być dłuższa niż 10-12 minut.

Zakres wypowiedzi należy uzgodnić z prowadzącą zajęcia.

2. Podstawy oceny wypowiedzi ustnych:

- umiejętność zrozumiałego formułowania opinii i argumentowania poglądów,

- umiejętność uważnego słuchania i rozpoznawania opinii i tez formułowanych przez innych uczestników dyskusji,

- umiejętność świadomego uczestniczenia w dyskusji i korygowania własnych sądów i opinni poprzez przyjęcie argumentów przedstawionych przez innych uczestników rozmowy.

3. Kryteria oceny wypowiedzi zaliczeniowej studenta:

– związek wypowiedzi z tematem,

– samodzielność, wnikliwość i kulturowy charakter interpretacji,

– kompozycja wypowiedzi (celowość, logika, przejrzystość).

4. Ocena końcowa uwzględnia:

– przygotowanie do zajęć (20% oceny końcowej),

– aktywny udział w zajęciach (30% oceny końcowej),

– samodzielna wypowiedź przygotowana przez studenta (50% oceny końcowej).

Uwaga: obowiązuje kontrola obecności.

Zakres tematów:

1. Raj w Kanonie Biblijnym: kanon hebrajski, kanon protestancki, kanon prawosławny, kanon katolicki (zapisy dawne i współczesne);

2. Raj w kanonie kultury: przedstawienia ikonograficzne (Michał Anioł, Lucas Cranach, Hieronim Bosh, Tycjan, Jan Brueghel, Peter Paul Rubens) i Raj utracony Johna Miltona;

3. Równanie kulturowe, czyli Narcyz w raju (André Gide);

4. „Dziwny ogród” w ikonografii i filmie (William Blake, Józef Mehoffer, Agnieszka Holland)

5. Literackie wyobrażenia ogrodów idealnych (Bolesław Prus, Stefan Żeromski)

6. Od mitu do utopii, czyli raj niebiański i raj ziemski a wyspy szczęśliwe (Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Jerzy Żuławski)

7. Od iluzji ku deziluzji (Władysław Stanisław Reymont, Andrzej Wajda)

8. Pragnienie raju, czyli mit powrotu (Jarosław Iwaszkiewicz, Andrzej Wajda)

9. Współczesny ogród sztuki (Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert)

10. „Czy naprawdę zgubiliśmy wiarę w drugą przestrzeń” (Miłosz, Herbert, Hrabal)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia konwersatoryjne, oparte na pracy z tekstami kultury i rozmowie moderowanej przez prowadzącego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 11
Agata Zalewska 7/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.