Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki 1 1100-1ENWSTFIZ11
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

jak wyżej

Efekty uczenia się:

Umiejętność rozwiązywania zadań z wykorzystaniem rachunku wektorowego.

Umiejętność zapisania równań ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego.

Umiejętność opisu ruchu cząstek naładowanych w jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym.

Znajomość zasad dynamiki Newtona oraz zasady zachowania pędu i momentu pędu. Umiejętność analizy prostych problemów dotyczących w/w zagadnień.

Znajomość pojęć: punkt materialny, bryła sztywna, prędkość, przyspieszenie, siła, pęd, moment pędu, energia kinetyczna i potencjalna grawitacji, prędkość i przyspieszenie kątowe.

Umiejętność opisu ruchu obrotowego bryły sztywnej.

Metody i kryteria oceniania:

W czasie zajęć od będzie się 6 kartkówek. Uzyskanie z nich połowy maksymalnej liczby punktów, daje zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną. 75%-89% punktów daje ocenę dobrą, 90%-100% ocenę bardzo dobrą. W sesji przewidziany jest egzamin dla osób, które nie uzyskały z kartkówek wymaganej do zaliczenia liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Wielkości wektorowe opisujące ruch.Parametryczne równanie toru punktu materialnego.Zastosowanie rachunku na wektorach. Ruch jednostajny i jednostajnie zmienny w jednym i dwóch wymiarach.

2. Rzut poziomy, ukośny , ruch po okręgu.

3. Zasady dynamiki: równowaga sił, siły niezrównoważone. Analiza sił działających na układ punktów materialnych. Siły na równi pochyłej.

4. Ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym i ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrostatycznym.

5. Oddziaływania elektryczne . Pole elektrostatyczne wytwarzane przez układ ładunków. Prawo Gaussa.

6. Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu magnetycznym,

7. Zasada zachowania pędu. Zderzenia sprężyste i niesprężyste. Układ środka masy.

8. Przemiany energii mechanicznej: Energia kinetyczne, potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości.

9..Drgania mechaniczne

10 Fale mechaniczne

11. Statyka płynów, ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa.

12. Warunki równowagi bryły sztywnej

13. Warunki i opis ruchu bryły sztywnej. Zasada zachowania momentu pędu bryły sztywnej.

Metody dydaktyczne:

Aktywizacja studentów w czasie zajęć przez rozwiązywanie zadań przy tablicy.

Podawanie treści zadań, które będą rozwiązywane na zajęciach przed zajęciami.

Sprawdzanie wiedzy przez kartkówki, które będą się odbywać na co drugich zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy wtorek, 16:15 - 18:00, sala B0.21
Wojciech Pacuski 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.