Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dystopijne technologie w Black Mirror. Koniec prywatności i przyszłość nadzoru 3700-KON419-AL-OG
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Angwin J. (2017). Społeczeństwo nadzorowanie. W poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji. Kurhaus Publishing.

Chiusi F. (2019). Black Mirror. Czy to już się dzieje?, Wydawnictwo Dolnośląskie.

Guthrie Ferguson A. (2017). The Rise of Big Data Policing. New York University Press.

Lyon D. (1994) The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society. Polity Press.

Monahan T. (2006) Surveillance and Security Technological Politics and Power in Everyday Life. Routledge.

Mukherjee A. (2018). The Internet Trap: Five Costs of Living Online. University of Toronto Press.

O’Neil C. (2012). Broń matematycznej zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pasquale F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. HUP.

Steiner Ch. (2012) Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World. Penguin.

Zuboff S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Public Affairs.

Efekty uczenia się:

K_W02 zna i stosuje terminologię nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

K_W05 ma wiedzę o najnowszych metodach badań interdyscyplinarny- ch w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

K_W10 rozumie powiązania między działaniami kulturowymi a dynami- ką zmian społecznych

K_U01 potrafi samodzielnie selekcjonować informacje pochodzące z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych oraz dokonać ich krytycznej oceny

K_U02 potrafi samodzielnie dobrać i zastosować odpowiednie narzę- dzia badawcze do dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów wizualnych

K_U05 wykorzystuje interdyscyplinarne metody i narzędzia badawczy- ch do analizy zjawisk kultury

K_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie prezentacja, udział w dyskusji podczas zajęć oraz krótka praca pisemna na temat uzgodniony z prowadzącymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 11
Sebastian Szymański, Agnieszka Pawlak 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.