Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura popularna Czech 3005-KL4-KPOP-CZ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

j. w.

Efekty uczenia się:

j. w.

Metody i kryteria oceniania:

Test zawierający pytania otwarte (semestr zimowy) – czas pisania 90 minut – 40%

Test zawierający pytania otwarte (semestr letni) – czas pisania 90 minut – 40%

Aktywność na zajęciach - 10%

Prezentacja - wybrane zagadnienia czechosłowackiej/czeskiej kultury popularnej - 10%

W ciągu semestru dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zakres tematów:

j. w.

Metody dydaktyczne:

W pierwszej części cyklu ćwiczeń, w której przedstawiane są podstawowe teorie i pojęcia oraz rudymentarne narzędzia w badaniu kultury popularnej, zasadniczą metodą dydaktyczną jest dyskusja - zarówno panelowa, na podstawie otrzymanych materiałów, oxfordzka i okrągłego stołu. W drugim przypadku grupa zostaje podzielona na dwa zespoły - broniący danej tezy i tezę tę negujący. W trzecim zaś studenci swobodnie wymieniają poglądy z prowadzącym zajęcia i pomiędzy sobą.

Dyskusja na zajęciach prowadzona jest wedle spisu tematów i podanej bibliografii, wzbogacają ją prezentacje multimedialne przygotowane przez prowadzącego zajęcia, pokazy fragmentów filmów i dokumentów oraz materiały źródłowe.

Dyskusję wspomaga tzw. mapa pojęciowa: wizualne przedstawienie postawionego problemu z wykorzystaniem schematów, rysunków, haseł, zwrotów, symboli itp., poprzedzone wprowadzeniem tematu, następnie burzą mózgów, która problematyzuje dyskutowany temat.

Podczas ćwiczeń wykorzystana zostanie również technika pracy grupowej. Na podstawie otrzymanych materiałów studenci przygotowują w zespołach krótkie prezentacje danego zagadnienia i następnie przedstawiają je pozostałym członkom grupy, w ten sposób, aby wszyscy uczący się opanowali cały materiał, a nie tylko swoją część.

W drugiej części zajęć, w której omówione zostanie konstytuowanie się czeskiej kultury popularnej w XIX i na początku XX wieku oraz poszczególne realizacje tej sfery kultury w Czechosłowacji/Czechach na wybranych przykładach z wykorzystaniem narzędzi prezentowanych w części pierwszej cyklu, studenci przygotowują, na podstawie precyzyjnych wytycznych i przygotowanych przez prowadzącego zajęcia materiałów, samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach, prezentacje. Następnie na podstawie prezentacji oraz przygotowanych przez prowadzącego materiałów prowadzona jest dyskusja nad zawartymi w prezentacji zagadnieniami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Robert Kulmiński 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.