Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia zysków i strat w gospodarce cyfrowej 1900-3-GZGC-GSEC
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

Gajewski J., W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), 2016, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.

Janc K., 2017, Geografia internetu. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 41. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Smil V., 2016, Tworzenie bogatego świata. Perspektywy w ekonomii, przemyśle, środowisku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [rozdz. 6. Czy się dematerializujemy?]

Platform Capitalism

Srnicek N., 2017, Platform Capitalism. Polity Press.

Śledziewska K., R. Włoch, 2020, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

World Investment Report 2017. Investment And The Digital Economy, 2017, UNCTAD.

Zuboff S., 2020, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, (tłum. Alicja Unterschuetz). Poznań. Wyd. Zysk i S-ka.

Poza tym liczne źródła uzupełniające podawane w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

1. Zna strukturę gospodarki cyfrowej (podstawowe podmioty i jej układ regionalny)

2. Zna podstawowe kategorie organizacyjne (i ich cechy) prowadzenia działalności w gospodarce cyfrowej.

W zakresie umiejętności student:

1. Potrafi wskazać obszary geograficzne i rodzaje działalności zyskujące i tracące na ewolucji form internetowych prowadzenia biznesu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się trzy elementy:

1) Zaliczenie pisemne (treści prezentowane w czasie zajęć) - 8 pytań otwartych – 1/2 oceny (24 pkt);

2) Prezentacja na temat wybranego rodzaju działalności opartej na rozwiązaniach cyfrowych - („wygrani - przegrani”) – 1/4 oceny (12 pkt);

3) Prezentacja treści i dyskusja nad tekstem (artykułem) – 1/4 oceny (12 pkt).

Punktacja i oceny:

0-24 pkt = 2,0 / 25-28 pkt = 3,0 / 29-33 pkt = 3,5

34-38 pkt = 4,0 / 39-43 pkt = 4,5 / 44-48 pkt = 5,0

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Zasady zaliczenia

2. Powstanie i rozwój gospodarki cyfrowej

3. Rozwiązania infrastrukturalne i ich zróżnicowanie

4. Nowe rozwiązania organizacyjne

5. Dematerializacja gospodarki – wygrani i przegrani

6-7. Wygrani i przegrani na przykładzie wybranego rodzaju działalności - prezentacje opracowań i dyskusja (studenci)

8. Cyfrowa produkcja

9. Cyfrowa wymiana

10. Cyfrowa kultura/rozrywka

11. Zaliczenie pisemne (na podstawie treści zajęć 1-5 i 8-10)

12-13. Prezentacja treści i dyskusja nad tekstem (artykułem) (studenci)

Metody dydaktyczne:

Wykład (informacyjny i konwersatoryjny)

Dyskusja dydaktyczna

Elementy ćwiczeń przedmiotowych (wykorzystanie tekstów źródłowych, dokumentów, źródeł statystycznych i map).

Przygotowanie i prezentacja przed grupą opracowania na wybrany temat.

W tym cyklu konwersatorium prowadzone w formie zdalnej.

Link do zajęć: meet.google.com/ztp-yznc-off

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Waldemar Wilk 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.