Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie narracje antysemickie 3104-JS-KON20-AMOL
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. dyskusja pt. jak rozumiemy antysemityzm, jak opisać tę kategorię w wersji synchronicznej oraz diachronicznej - wstępne ustalenia.

2. Poliakov Leon, Antysemityzm tom.3 (fragmenty);

3. Umińska Bożena, Antysemityzm . Niezamknięta historia.

4. Neuger Leopold, Antysemickie wątki w polskim kanonie literackim, w: Teksty Drugie 2008, nr 6; Henryk Markiewicz, Przeciw nienawiści i pogardzie, w; Teksty Drugie 2004/6; Janion Maria, Bohater, spisek, śmierć (fragm.)

5. Domagalska Małgorzata, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach "Roli" (1883-1912).

6. Domagalska Małgorzata, Antysemityzm dla inteligencji?

7. Lipski Jan Józef, Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego - fragm. , Rudnicki Szymon, Falanga (fragm.)

8. Gelber Mark H. Czym jest antysemityzm literacki?

w: Jewish Social Studies, vol. 47, no. 1 (winter 1985), s. 1–20.

+ teksty literackie napisane w języku polskim w wiekach wcześniejszych czyli tradycja antysemickiego dyskursu - przykłady różnych narracji kultury

9. Umińska Bożena, Postać z cieniem

10. Brykczyński Paweł, Gotowi na przemoc, fragm.

11. Borwicz Michał M., Organizowanie wściekłości

12. Keff Bożena, Strażnicy fatum. Literatura dekad powojennych…

13. Zawadzka Anna, Żydokomuna; też - Leder Andrzej, Pomniki; Janicka Elżbieta, Corpus Christi, corpus delicti – nowy kontrakt narracyjny.

14. Głowiński Michał, Marcowe gadanie, Pismak 1863 roku;

15. teksty współczesne - obecność antysemityzmu w dyskursie publicznym po 1989 roku.

Efekty uczenia się:

1. Zaliczone konwersatorium sprawi, iż wiedza studenta o różnorodności kulturowej historii Polski zostanie poszerzona o znaczącą część.

2. Student będzie potrafił analizować zjawiska (literatura, ikonografia) dotyczące wyobrażeń i sposobów kreowania nowoczesnej wersji antysemickich stereotypów.

3. Społeczne kompetencje uczestnika zajęć zostaną wzbogacone, dzięki zdobytej wiedzy i przeczytanym lekturom; przyczyni się to do głębszej znajomość dziejów kultury oraz do bardziej otwartej postawy wobec odmienności kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny pracy studenta dokonuje się na podstawie jego bieżącej aktywności w trakcie trwania zajęć. Każda nieobecność powyżej dwóch w semestrze wymaga ustnego zaliczenia.

Zakres tematów:

1. Konstrukcja i przemiany historycznej kategorii narodu.

2. Obecność Żydów w dziejach polskiej kultury.

3. Zjawisko literatury polsko-żydowskiej.

4. Różnorodność żydowskiej tożsamości w diasporze europejskiej oraz amerykańskiej.

5. Literackie zapisy odmian tożsamości.

6. Rozmowy o współczesności.

7. Dokumenty filmowe – zapisy żydowskich losów.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie dyskusji z uczestnikami; dwukrotnie wspólnie obejrzymy filmy dokumentalne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 12
Alina Molisak 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Pomuzealny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.