Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa 3202-S1OLW11o
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 78
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniowa praca pisemna z zakresu analizy utworu lirycznego.

Sprawdzian pisemny zawierający 15 pytań.

Progi procentowe niezbędne do zdobycia poszczególnych ocen:

3,0 – od 50%

3,5 – od 60%

4,0 – od 70%

4,5 – od 80%

5,0 – od 90%

5! – aby uzyskać tę ocenę, student musi wykazać się wiedzą wykraczającą poza ramy programu

Oprócz sprawdzianów do zaliczenia przedmiotu niezbędny jest udział w zajęciach i wykonywanie zadań domowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

3 ECTS

Konwersatorium – 30 h

Bieżące przygotowanie do zajęć – 15 h

Przygotowanie prac domowych – 10 h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 15 h

Przygotowanie do kolokwium – 10 h

Razem: ok. 80 h

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

1. Nauka o literaturze i jej działy. Starożytne źródła nauki o literaturze.

2. Czym jest literatura? Wyznaczniki literackości.

3. Komunikacja literacka i jej specyfika.

4. Budowa utworu literackiego.

5. Genologia

6. Systemy wersyfikacyjne.

7. Analiza utworu lirycznego: wersyfikacja, środki stylistyczne, kompozycja.

8. Epika: najważniejsze kategorie i ich praktyczne zastosowanie w analizie utworu epickiego: narrator i narracja, fabuła, świat przedstawiony, postać literacka, czas i przestrzeń.

9. Dramat i jego analiza: budowa świata przedstawionego, struktura językowa.

Metody dydaktyczne:

Wykład, analiza tekstu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Dąbrowska 0/18 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Łukaszewicz 0/20 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Jadwiga Gracla 0/20 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Jadwiga Gracla 0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.