Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nowożytna - wykład 3104-LZHNWW
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: zdalnie
Literatura:

Literatura

Podręczniki (dowolne wydania), literatura uzupełniająca będzie podawana na bieżąco

- Z. Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI- XVII.

- E. Rostworowski, Historia powszechna XVIII w

- Wyczański Historia Powszechna wiek XVI; Kersten Wiek XVII, Maciszewski, Wiek Oświecenia

- W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 1 - 2 Wydanie z 1936 r. dostępne on line (można ściągnąć na pulpit):

t. 1 (do 1648 r.): http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/58558/edition/53272/content?

t. 2: (od 1648 do 1795):

http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/58559/edition/53054/content?

- U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795

- M. Markiewicz, Historia Polski, 1492- 1795

- Gierowski, Wielka Historia Polski

Część z tych podręczników została zeskanowana przez Bibliotekę WH – można poprosić o kod dostępu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu wykładów student:

• Zna podstawową faktografię z zakresu treści omawianych na wykładzie. Słuchacz powinien zdobyć wiedzę o sytuacji w Europie Środkowej, a szczególnie w państwie polskim w XVIII w, zwłaszcza o ich sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej, momentach przełomowych.

• Zna terminologię wykorzystywaną do opisu wybranych aspektów dziejów Polski i Saksonii od końca XVII do połowy XVIII w.

• Przedstawia w ujęciu chronologiczno – problemowym losy unii polsko – saskiej, działania państw ościennych, przeobrażenia najważniejszych polskich instytucji ustrojowych, uwzględniając uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne.

• Rozumie skutki wielkiego kryzysu politycznego w Polsce w XVIII w. związanego z wielką wojną północną, który wytworzył sytuację żywotną do dziś, zwłaszcza w odniesieniu do międzynarodowej sytuacji Polski.

• Zna i rozumie najważniejsze dyskusje historiograficzne związane o ocena panowania Augusta II i sensu unii polsko - saskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Podstawową metodą weryfikacji efektów kształcenia jest przedstawienie na zakończenie całego cyklu krótkiego eseju (do 2 stron, do 4 tys. znaków) na temat odwołujący się do treści wykładu lecz wymagających także sformułowania samodzielnej opinii na zadany temat. Oceniane są: konstrukcja wypowiedzi, sposób dowodzenia tez, znajomość faktografii, poprawność używanej terminologii. Warunkiem niezbędnym do zaliczenia zajęć jest: odpowiednia frekwencja – dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze bez konsekwencji, pozostałe trzeba zaliczyć w trybie indywidualnie ustalonym z wykładowcą; pisemne zaliczenie wykładu odbędzie się na ostatnim wykładzie.

Zakres tematów:

Przewidywane problemy poruszane w trakcie wykładów:

1. 28.02.2021:Theatrum Europaeum - zarys sytuacji politycznej w Europie i Rzeczypospolitej w XVI – XVII w.

2. 14.03.2021: Władza królewska w Polsce na tle europejskich monarchii absolutnych, problem elekcji i sukcesji.

3. 28.03.2021: Parlamentaryzm polski a inne europejskie systemy przedstawicielskie.

4. 11.04.2021: Samorząd terytorialny i tendencje odśrodkowe. Konfederacje jako specyficznie polskie instytucje stanu wyjątkowego.

5. 25.04.2021: Przemiany sztuki wojennej a rozwój państw militarnych w XVII i XVIII w. (przykłady Rosji, Prus i Rzeczypospolitej). Specyfika władzy hetmańskiej w Polsce.

6. 16.05.2021: Sytuacja gospodarcza Rzeczypospolitej w XVI - XVIII w. a czołowe europejskie teorie gospodarcze.

7. 30.05.2021: Dlaczego upadła? Kryzys polskiego systemu ustrojowego i projekty naprawy w 18 w. oraz miejsce Rzeczypospolitej w europejskim systemie równowagi sił XVIII wieku

8. 06.06.2020: Pisemne zaliczenie wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Urszula Kosińska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.