Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa 2200-1P001S
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2019;

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016;

R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 2001;

S. Wronkowska, Z Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Kurs wstępu do prawoznawstwa powinien pozwolić studentom przede wszystkim na opanowanie podstawowej terminologii prawniczej, zarówno z zakresu teorii prawa, jak i poszczególnych nauk dogmatycznych. Analizując teksty aktów normatywnych student uczy się ich systematyki i potrafi sformułować na podstawie przepisów prawnych konkretne normy postępowania, a także rozpoznaje poszczególne typy przepisów. Rozumie różnicę między językiem naturalnym a językiem prawnym i prawniczym.

Student potrafi również wyjaśnić, na czym polegają główne procesy decyzyjne w państwie (tworzenie i stosowanie prawa), a także jakie warunki powinny być spełnione, by prawo obowiązywało.

Student powinien również w podstawowym zakresie umieć wytłumaczyć, na czym polega interpretacja prawa i za pomocą jakich dyrektyw się jej dokonuje.

Z perspektywy efektów kształcenia wyznaczonych przez Krajowe Ramy Kwalifikacji należy podkreślić, że wstęp do prawoznawstwa powinien:

a) służyć przekazywaniu elementarnej wiedzy o podstawowych pojęciach dyskursu prawnego, elementarnych koncepcjach teoretycznych oraz o instytucjach prawnych;

b) kształcić także umiejętności praktyczne na najbardziej podstawowym poziomie, w tym umiejętność analizy aktów normatywnych

c) rozwijać kompetencje społeczne studentów, takie jak umiejętność formułowania własnego stanowiska w kwestiach podstaw nauk prawnych i kultury prawnej, rekonstruowania argumentów w sporach w tej dziedzinie oraz budowania argumentów własnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ćwiczeniach przewidziana jest kontrola obecności. Liczba nieobecności ma wpływ na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Prowadzący na bieżąco sprawdzają wiedzę i stopień przygotowania studentów do zajęć oraz przeprowadzają co najmniej jedno kolokwium. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest także przygotowanie i złożenie w terminie do 30 listopada br. eseju (od 4 do 8 stron znormalizowanego maszynopisu) poświęconego problematyce jednej ze wskazanych lektur:

L. Fuller - Moralność prawa

H. Hart - Pojęcie prawa

F. v. Hayek - Konstytucja wolności

L. Petrażycki - O pobudkach postępowania i O istocie moralności i prawa

Ch. Perelman - Logika prawnicza: nowa retoryka

G. Radbruch – Filozofia prawa

P. Rosanvallon - Dobre rządy

Zakres tematów:

1. Podstawowe koncepcje prawa. Wieloznaczność terminu "prawo".

2. Prawo a inne regulatory zachowań.

3. Prawo jako zjawisko polityczne.

4. Prawo jako zjawisko językowe.

5. Norma prawna.

6.Rodzaje norm i przepisów. Budowa aktu normatywnego.

7. System prawa.

8. Obowiązywanie prawa.

9. Funkcje prawa. Przestrzeganie prawa.

10. Tworzenie prawa.

11. Stosowanie prawa.

12. Wykładnia prawa.

13. Stosunki prawne.

14. Odpowiedzialność prawna.

15. Sprawiedliwość jako podstawowa wartość prawa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 3.3
Anna Kryniecka-Piotrak 30/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 3.3
Anna Kryniecka-Piotrak 34/30 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.6
Michał Gajewski 35/30 szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, BUW - Dobra 56/66, sala 254
Wiesław Staśkiewicz 30/30 szczegóły
5 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.3
Tatiana Chauvin 31/30 szczegóły
6 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 3.4
Krzysztof Kaleta 24/22 szczegóły
7 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala A3
Jan Winczorek 34/30 szczegóły
8 każda środa, 8:00 - 9:30, BUW - Dobra 56/66, sala 315
Tatiana Chauvin 36/22 szczegóły
9 każda środa, 9:45 - 11:15, Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55, sala 1.025
Marcin Romanowicz 26/30 szczegóły
10 każda środa, 15:00 - 16:30, Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55, sala 3.025
Paweł Skuczyński 30/30 szczegóły
11 każda środa, 16:45 - 18:15, Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55, sala 3.025
Paweł Skuczyński 32/30 szczegóły
12 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55, sala 3.025
Jan Winczorek 28/30 szczegóły
13 każdy piątek, 13:15 - 14:45, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.3
Marcin Romanowicz 21/30 szczegóły
14 każdy piątek, 15:00 - 16:30, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.3
Marcin Romanowicz 29/30 szczegóły
15 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.3
Marcin Romanowicz 29/30 szczegóły
16 każdy piątek, 18:30 - 20:00, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 3.8
Anna Rossmanith 4/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.