Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych 2200-1P006S
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Źródła: Magna Charta Libertatum. Artykuły henrykowskie.Konstytucja 3 maja, ustawy z nią związane: Miasta Nasze Królewskie. Konstytucja Księstwa Warszawskiego, Konstytucja Królestwa Polskiego. Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej…, Mała konstytucja z 1919 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r. Nowela sierpniowa z 1926 r. Konstytucja kwietniowa z 1935 r. Manifest PKWN, Mała konstytucja 1947 r., Konstytucja PRL 1952 r., Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Konstytucja Republiki Francuskiej 1958 r. (z wyszczególnieniem zmian, zwłaszcza w 1962 r.)

Literatura: M. Wąsowicz, Prawo i obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego, Warszawa 2015; B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009 (i później); A. Ajnenkiel, Konstytucje polskie 1791–1997, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Studentka/Student będzie potrafić:

WIEDZA

1. Opisać mechanizmy tworzenia się prawa w jego kontekście historycznym i społecznym

2. Posługiwać się siatką pojęć właściwych dla języka prawnego, definiować podstawowe instytucje prawne w ich historycznym kształcie.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. Wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych

2. Dokonywać egzegezy prostych tekstów prawnych (ustnie i pisemnie)

3. rozpoznać problem prawny i zaproponować jego rozwiązanie

4. potrafić uzasadnić merytorycznie swoje stanowisko w dyskusji

5. potrafić wyjaśnić zagadnienie współczesnych poprzez historyczna genezę

POSTAWY

1. Postrzegać prawo jako wypadkową potrzeb danej społeczności, rozumieć zależność między nim, a postawami etycznymi w niej obecnymi.

2. Rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań prawnych

3. Akceptować różnorodność opinii naukowych na temat instytucji i zjawisk prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ustalane indywidualnie prze osoby prowadzące grupy.

Zakres tematów:

Przedstawiony szczegółowo przez prowadzących w syllabusach grup.

Metody dydaktyczne:

Zindywidualizowane, m.in. elementy wykładu, analiza źródeł, elementy pracy grupowej, rozwiązywanie stanów faktycznych.

W semestrze zimowym - miejmy nadzieje - zajęcia odbywać się będą normalnie (w sali), tak samo w semestrze letnim. Chyba, ze kolejne wzmozenie zarazy plany te pokrzyzuje...

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55, sala 3.025
Jan Sowa 30/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Audytorium Maximum, sala B
Łukasz Gołaszewski 30/30 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Stary BUW, sala 213
Łukasz Gołaszewski 30/30 szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.3
Andrzej Zakrzewski 30/30 szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 9:30, Stary BUW, sala 213
Andrzej Bielecki 31/30 szczegóły
6 każda środa, 13:15 - 14:45, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.4
Piotr Pomianowski 31/30 szczegóły
7 każda środa, 15:00 - 16:30, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.4
Tomasz Królasik 32/30 szczegóły
8 każda środa, 16:45 - 18:15, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.4
Tomasz Królasik 30/30 szczegóły
9 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 2.3
Paweł Borecki 20/20 szczegóły
10 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 3.3
Romuald Kraczkowski 30/30 szczegóły
11 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 3.3
Tomasz Królasik 30/30 szczegóły
12 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Audytorium Maximum, sala Aula A.Mickiewicza
Jarosław Kuisz 30/30 szczegóły
13 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Audytorium Maximum, sala B
Jarosław Kuisz 31/30 szczegóły
14 każdy piątek, 13:15 - 14:45, Audytorium Maximum, sala B
Paweł Borecki 23/30 szczegóły
15 każdy piątek, 16:45 - 18:15, Audytorium Maximum, sala D
Romuald Kraczkowski 30/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.