Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język nahuatl (2) z elementami językoznawstwa i kulturoznawstwa – poziom średnio zaawansowany 3700-CS1-2-NAH1-OG
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Słowniki:

 Frances Karttunen An Analytical Dictionary of Nahuatl, Norman: University of Oklahoma Press 1983.

 Alonso de Molina Vocabulario en lengua castellana y mexicana, y mexicana y castellana, México: Antonio de Spinosa 1571.

Opracowania:

 Arthur J.O. Anderson, Grammatical examples, exercises, & review for use with Rules of the Aztec language, Salt Lake City: University of Utah Press 1973.

 J. Richard Andrews, Introduction to classical Nahuatl, Austin: University of Texas Press, 1975 lub 2005.

 R. Joe Campbell, Frances Karttunen, Foundation course in Nahuatl grammar, Austin: Institute of Latin American Studies, The University of Texas Press, 1989.

 Michel Launey, Introduction à la langue et à la littérature aztèques, Paris: L'Harmattan, 1979-1980.

 James Lockhart, Nahuatl as Written: Lessons in Older Written Nahuatl, with Copious Examples and Texts, Stanford: Stanford Univ. Press, 2001.

 Miguel León Portilla, Historia de la literatura mexicana. Periodo prehispánico, México: Alhambra Mexicana, 1989.

 Justyna Olko, Agnieszka Brylak, Defending local autonomy and facing cultural trauma. A Nahua order against idolatry, Tlaxcala 1543, “Hispanic American Historical Review” 98(4): 573-604; Pennsylvania State University, 2018; doi: 10.1215/00182168-7160325

 Justyna Olko, Robert Borges, John Sullivan, Convergence as the driving force of typological change in Nahuatl, “STUF. Language Typology and Universals” 71(3): 467–507; Mouton de Gruyter 2018; doi: 10.1515/stuf-2018-0018

 Justyna Olko, John Sullivan, Empire, Colony, and Globalization.
A Brief History of the Nahuatl Language, “Colloquia Humanistica” 2 (2013): 181-216.

 Justyna Olko, John Sullivan, Jan Szemiński, Dialogue with Europe, Dialogue with the Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words, University Press of Colorado i Utah State University Press, Louisville 2018

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega umiejętność tłumaczenia weryfikowana podczas formalnego egzaminu (tłumaczenie oryginalnego tekstu źródłowego). Podczas tłumaczenia tekstu oryginalnego studenci korzystają ze słowników (XVI-wiecznego Diccionario de la lengua nahuatl Alonso de Moliny oraz współczesnego An Analytical Dictionary of Nahuatl Frances Karttunen). Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

Zagadnienia gramatyczne:

 morfologia: derywacja rzeczowników i wyrazów relacyjnych odczasownikowych oraz czasowników odimiennych; wyrazy złożone; inkorporacja rzeczowników; czasowniki nieregularne; formy ruchu celowego (purposive motion); rodzaje i funkcje reduplikacji

 składnia: funkcja i użycie partykuł, szyk zdania, struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi;

Zadania:

 tłumaczenie tekstów adaptowanych

 tłumaczenie fragmentów tekstów oryginalnych

Metody dydaktyczne:

Zajęcia składają się z części wykładowej poświęconej prezentacji zagadnień gramatycznych, ćwiczeń gramatycznych (w tym tłumaczenia wybranych zdań/fragmentów z tekstów oryginalnych ilustrujących rozmaite zagadnienia gramatyczne) oraz wspólnych tłumaczeń tekstów oryginalnych, wcześniej przygotowywanych przez studentów w ramach samodzielnej pracy domowej. Nacisk na pracę indywidualną nad tłumaczeniem i rozumieniem tekstu, a następnie dyskusja i weryfikacja tłumaczeń w trakcie zajęć rozwijają samodzielne umiejętności translatorskie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 9
John Sullivan, Szymon Gruda, Katarzyna Granicka 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.