Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategic Gaming in Conflict Stabilisation 4003-SGCS-ERASMUS-OG
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- R. Paris, 1997, „Peacebuilding and the limits of litberal internationalism”, International Security Vol. 22/2.

- S. J. Kaufman, 1996, „An 'International' Theory of Inter—Ethnic War”, Review of International Studies Vol. 22/2

- A. Dziewulska (2020) ‚Contemporary conflict’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ‚The scope of peacebuilding’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ,Obstacles to peacebuilding’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ‚Power-sharing’ - e-learning course

- P. M. Bisca (2019) ‚Can Peace become Affordable: Lessons from security sector expenditure reviews in West Africa’ EUISS Brief 2

- P. C. Szasz (1995) ‚Lessons from security sector expenditure reviews in West Africa’, Fordham International Law Journal Vol. 19 No. 2

- P. C. Szasz (1997) ‚The Dayton Accord: The Balkan Peace Agreement’, Cornell International Law Journal, Vol. 30 No. 3

- J. Goodhand (2008) ‚Corrupting or Consolidating the Peace? The Drugs Economy and Post-Conflict Peacebuilding in Afghanistan’, International Peacekeeping

- ‚Unmaking Iraq: A Constitutional Process Gone Awry’, (2005) International Crisis Group, Middle East Briefing N°19

- B. Lecocq, G. Mann, B. Whitehouse, D. Badi, L. Pelckmans, N. Belalimat, B. Hall, W. Lacher (2013) ‚One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal analysis of the 2012 political crisis in the divided Republic of Mali’, Review of African Political Economy, Vol. 40, No. 137

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student będzie:

1. (odnośnie wiedzy) znał podstawy teorii związanych z budowaniem pokoju po rozwiązaniu konfliktu zbrojnego; znał problemy związane z odbudowywaniem struktur państwowych, systemów politycznych; znał dylematy sił pokojowych odnośnie priorytetów organizacji życia w państwie pokonfliktowym; znał podstawowe zasady wspólnoty międzynarodowej do udzielania pomocy finansowej; znał działanie warunkowości politycznej; znał historię rozwoju sposobów oddziaływania na konflikty zbrojne na świecie; był świadom najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa; znał postanowienia podstawowych dokumentów międzynarodowych określających możliwości oddziaływania w państwach trzecich.

2. (odnośnie umiejętności) umiał poruszać się po dokumentach związanych z kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego; przeprowadzić analizę cyklu konfliktu; umiał znaleźć literaturę fachową odnoszącą się do konfliktów zbrojnych; potrafił scharakteryzować najistotniejsze siły międzynarodowe oddziałujące na konflikty zbrojne; potrafił zaproponować podział zadań pomiędzy instytucje międzynarodowe w państwie stabilizowanym.

3. (odnośnie kompetencji społecznych) potrafił przeprowadzić analizę krytyczną działań sił pokojowych; potrafił prowadzić dyskusję i wymianę argumentów; potrafił analizować tekst źródłowy w języku angielskim; wzmocni zdolności do pracy w grupie; ugruntuje znajomość języka angielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (student może opuścić jedne zajęcia), zaliczenie wszystkich modułów online włącznie z testami wiedzy, uczestniczenie w grze srategicznej oraz praca pisemna.

Pod koniec kursu student przygotowuje krótką pracę pisemną odnosząca się do tematyki zajęć na temat skonsultowany z prowadzącym zajęcia.

Zakres tematów:

- Simulation of the stabilisation of province in Iraq

- Theoretical analysis of conflict stabilization in Iraq

- Security gap and the spiral of conflict

- The cycle of a conflict

- Post-conflict peace-building: the scope

- Post-conflict peace-building: the dependence of the stabilising processes

- The obstacles to a successful peace-building

- Stabilising Bosnia: a simulation

- Case studies

- Mali and the preparation for the game

- 'Peace by piece' strategic game

- Feedbacking the gameplay

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu i konwersatorium oparte o zadana literaturę realizowane w CLIL oraz symulacje i gra strategiczna realizująca ELM.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 214
Agata Dziewulska 5/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)