Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System ubezpieczeń 2600-MSFRdz1SU
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Literatura uzupełniająca:

1) „Ubezpieczenia komunikacyjne” red. S. Rogowski, Poltext, Warszawa 2008;

2) „Ustawa o ubezpieczenia obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz”, J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiński, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012;

3) „Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe” K. Ludwichowska, Wyd. TNOiK, Toruń 2008;

4) „Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”, M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński, Wyd. Branta, Bydgoszcz-Poznań 2007;

5) „Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku” red. I. Kwiecień, Poltext, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

• Rozumie zasady związane z zawieraniem umowy ubezpieczenia i konsekwencje jej braku;

• Potrafi właściwie zachować się przy poniesieniu szkody komunikacyjnej oraz zna zasady odpowiedzialności i praktykę odszkodowawczą zakładów ubezpieczeń;

• Potrafi wyjaśnić rolę i zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

• Identyfikuje inne wybrane praktyczne problemy dotyczące ubezpieczenia OC (np. zadośćuczynienia i funkcjonowania kancelarii odszkodowawczych).

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności; aktywność na zajęciach; zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne:

wymóg obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność); zaliczenie na ocenę (pisemne – test i pytania półotwarte; dodatkowo aktywność na zajęciach i prezentacja wygłoszona na zajęciach umożliwiają podwyższenie oceny).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala C 407
Łukasz Orłowski 23/22 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala C 407
Łukasz Orłowski 24/22 szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 14:45, sala C 407
Łukasz Orłowski 21/22 szczegóły
4 każda środa, 15:00 - 16:30, sala C 407
Łukasz Orłowski 20/22 szczegóły
5 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala C 407
Rafał Miedziak 24/22 szczegóły
6 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala C 407
Rafał Miedziak 22/22 szczegóły
7 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala C 407
Rafał Miedziak 20/22 szczegóły
8 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala C 407
Rafał Miedziak 21/22 szczegóły
9 każda środa, 16:45 - 18:15, sala C 407
Łukasz Orłowski 20/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)