Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka polskiego 3200-L1-0KJP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: obecność na zajęciach i aktywność, pomyślne zaliczenie testu egzaminacyjnego:

0 - 12 pkt ocena niedostateczna

13 - 14 pkt ocena dostateczna

15 - 16 pkt ocena dostateczny plus

17 - 18 pkt ocena dobra

19 - 20 pkt ocena dobry plus

21 - 22 pkt ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia kultury języka (pojęcie systemu, normy i uzusu, kryteria poprawności językowej, postawy użytkowników wobec języka);

2. Poprawność fonetyczna (norma w zakresie akcentowania oraz wymowy);

3. Poprawność ortograficzna (najnowsze zasady ortograficzne, zasady zapisu skrótów oraz zasady interpunkcji);

4. Poprawność fleksyjna ( odmiana nazw własnych w tym nazw geograficznych oraz nazwisk polskich i obcych, wątpliwości odmiany rzeczowników pospolitych);

5. Poprawność słowotwórcza (tworzenie przymiotników oraz nazw mieszkańców od nazw własnych);

6. Poprawność składniowa (składnia i fleksja polskiego liczebnika, norma w zakresie związków zgody i rządu, zasady użycia imiesłowego równoważnika zdań);

7. Wprowadzenie do poprawności leksykalnej (wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu leksyki, np. neologizmy, neosemantyzmy, neofrazeologizmy, zapożyczenia leksykalne, zapożyczenia frazeologiczne, zapożyczenia semantyczne);

8. Poprawność leksykalna – zapożyczenia (rodzaje zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie, źródła zapożyczeń, błędy w tym zakresie);

9. Poprawność leksykalna – łączliwość (błędy w zakresie łączliwości międzywyrazowej, różne rodzaje innowacji w tym zakresie, np. innowacje rozszerzające, skracające, rozwijające, wymieniające, regulujące, kontaminujące oraz uzupełniające);

10. Poprawność leksykalna – frazeologizmy (typy związków frazeologicznych, etymologia, znaczenie, błędy w użyciu frazeologizmów).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia polegają na zapoznawaniu studentów z normami poprawnościowymi, a następnie na ćwiczeniu przyswojonych zasad w praktyce

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 01.082
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 01.082
każda środa, 18:30 - 20:00, sala 3.110
każda środa, 16:45 - 18:15, sala 3.110
każda środa, 15:00 - 16:30, sala 3.110
Agata Hącia, Barbara Pędzich 178/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 2.118
Małgorzata Kornacka 110/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)