Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - niemiecki, poz.1 3200-L1-0KKKBN1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

GRAMATYKA

1. Wstęp do terminologii gramatycznej

2.System czasów gramatycznych: wyrażanie teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w języku niemieckim

3. System czasów gramatycznych: Tworzenie, znaczenia i funkcje poszczególnych czasów

4. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie. czasowniki zwrotne

5.Formy strony biernej oraz zastępcze formy strony biernej

6. Rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki

SŁUCHANIE i MÓWIENIE

1. Współczesne życie społeczne i polityczne

2. Studia/Edukacja

3. Rozwój zrównoważony

4. Internet

5. Teksty prasowe dot. różnych aktualnych tematów życia w krajach niemieckojęzycznych (społeczeństwo, polityka, życie studenckie, kultura, historia itd.), krótsze teksty literackie (opowiadania, nowele itd.)

6. Audycje radiowe i telewizyjne, krótkie filmy fabularne oraz dokumentalne

PISANIE i CZYTANIE

1. Analiza tekstów pod względem budowy i spójności tematycznej

2. Techniki czytania

3. Opis osoby – struktura opisu, struktury gramatyczne, słownictwo,

4. Pisanie listów oficjalnych lub zażaleń pisemnych

5. Rozprawy problemowe, recenzje

FONETYKA PRAKTYCZNA (WYMOWA)

1. Transkrypcja

2. Ogólna klasyfikacja dźwięków

3. Intonacja (ćwiczenia praktyczne)

4. Rytm i akcent zdaniowy (ćwiczenia praktyczne)

5. Akcent wyrazowy (wyrazy proste i złożone; ćwiczenia praktyczne)

6. Procesy fonostylistyczne (asymilacje etc.; ćwiczenia praktyczne)

7. Aktualności w mediach

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji;

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca (domowa) indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (leksykalno-gramatyczne), dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem), samodzielna analiza tekstu specjalistycznego; prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 2.158
każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 01.080
każda środa, 15:00 - 16:30, sala 3.132
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala Z.613
Grzegorz Pawłowski, Virginia Schulte, Anna Jędrzejczyk 23/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 01.074
każda środa, 13:15 - 14:45, sala 01.078
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 01.073
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 01.073
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 01.075
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 01.075
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 01.061
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 01.061
Katarzyna Malesa, Róża Zielnik-Kołodzińska, Inga Probst, Hedwig Mauracher 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)