Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka niemieckiego (C) 3200-L2-0GOCN
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Admoni W.(1982): Der deutsche Sprachbau. München.

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1998). Mannheim/Wien/Zürich.

Eisenberg P. (2006): Das Wort. Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 1. Stuttgart.

Eisenberg P. (2006): Der Satz. Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 2. Stuttgart.

Engelen B. (1984): Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Vorfragen und Grundlagen. Bd. 1. Baltmannsweiler.

Engelen B. (1986): Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Satzglieder und Satzbaupläne. Bd. 2. Baltmannsweiler.

Engel U. (2004): Deutsche Grammatik – Neubearbeitung . München.

Engel U. u.a. (2000): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Warszawa.

Erben J. (1972): Deutsche Grammtik. Ein Abriss. München.

Erben J. (1984): Deutsche Syntax. Eine Einführung. Bern/Frankfurt/New York.

Helbig G., Buscha J. (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig.

Heringer J. H. (2001): Lesen lehren lernen: Eine rezeptive Grammatik des Deutschen. Tübingen.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu całości kursu (część 1 i 2)

WIEDZA

-student zna podstawy niemieckiej terminologii gramatycznej,

-student posiada wiedzę na temat podstawowych cech systemu gramatycznego języka niemieckiego,

UMIEJĘTNOŚCI

-student potrafi wykorzystać tę wiedzę do wyjaśniania poprawności gramatycznej,

-student potrafi przeprowadzić prostą analizę składniową zdania niemieckiego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-krytyczna postawa wobec nieudanych konstrukcji gramatycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności).

Sprawdzian pisemny na zaliczenie semestru zimowego, który obejmuje wiedzę i umiejętności związane z tematem pierwszym (1).

Kryteria oceniania: -100% ocena egzaminacyjna.

Egzamin ocenia się na podstawie stopnia opanowania materiału w teorii i w praktyce.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym, tryb prowadzenia, metody i kryteria oceniania mogą ulec zmianie.

Zakres tematów:

Tematyka pierwszej części kursu gramatyki opisowej języka niemieckiego (semestr zimowy) obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu tematu pierwszego (główne części mowy i związane z nimi grupy wyrazowe).

1. Części mowy

2. Rzeczownik

3. Słowotwórstwo rzeczownika

4. Rodzajnik

5. Odmian czasownika

6. Czasy, tryby, strona bierna

7. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

8. Nominalizacja

9. Kolokacje

10. Przymiotnik i jego odmiana

11. Zaimki

12. Partykuły

Tematyka drugiej części kursu:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu składni

2. Zdanie proste

3. Czasownik jako strukturalne centrum

4. Zdanie złożone

5. Grupy nominalne w zdaniu

6. Zdania względne

7. Równoważniki zdania

8. Części zdania i ich hierarchia w zdaniu

9. Formy czasowe

10. Formy modalne

11. Strona czynna i bierna

12. Rodzaje czynności

13. Negacja

14. Powtórzenie wiadomości

15. Egzamin próbny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 01.078
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 01.078
Małgorzata Guławska-Gawkowska 12/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 2.158
każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1.158
Silvia Bonacchi 23/ szczegóły
3 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala Z.613
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 1.172
Mariusz Mela 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)