Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - niemiecki, poz.3 3200-L2-0KKKBN3
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

MÓWIENIE/SŁUCHANIE/LEKSYKA

- Współczesne życie społeczne i polityczne

- Współczesna kultura krajów niemieckojęzycznych

- Nauka i technologia.

- Praca i zatrudnienie.

- Edukacja.

- Internet.

- Audycje radiowe i telewizyjne, krótkie filmy fabularne oraz dokumentalne

- Prezentacja siebie

- Przedstawienie własnej opinii

- Uzasadnienie własnej opinii

- Argumentacja

- Udzielanie rady

- Opis statystyki

- Prezentacja ustna

- Próbny ustny egzamin (1 zajęcia)

PISANIE I CZYTANIE

- Analiza tekstów pod względem budowy i spójności tematycznej

- Pisanie artykułu do gazety

- Pisanie tekstu prezentacji

- Pisanie konspektu pracy naukowej

- Korespondencja biznesowa

- Pisanie listów oficjalnych lub zażaleń pisemnych

- Pisanie raportu – forma i treść

- Pisanie podsumowań

- Formułowanie paragrafu i streszczenia

- Pisma formalne

- Dłuższe i trudniejsze teksty literackie

- Teksty prasowe dot. różnych aktualnych tematów życia w krajach niemieckojęzycznych (społeczeństwo, polityka, życie studenckie, kultura, historia itd.)

- Techniki czytania (notatki etc.)

GRAMATYKA/PRAGMATYKA

Powtórzenie czasów i form czasownika.

Zdania podrzędnie złożone. Struktura zdania podrzędnie złożonego.

Infinitivsätze

Zdania pytające.

Zdania względne.

Zdania warunkowe; słowa i frazy wprowadzające zdania warunkowe.

Przysłówki zaimkowe.

Konjunktiv II, Konjunktiv I

Mowa zależna i niezależna: czasowniki wprowadzające mowę zależną; zmiany czasów gramatycznych, zmiany zaimków, zmiany okoliczników czasu i miejsca oraz zmiany szyku wyrazów w zdaniu przy relacjonowaniu pytań; zmiany dotyczące czasowników modalnych.

Przygotowanie do egzaminu.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji;

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca (domowa) indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (leksykalno-gramatyczne), dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem), samodzielna analiza tekstu specjalistycznego; prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 00.112
każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 01.078
każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 00.112
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 00.111
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 01.075
każda środa, 11:30 - 13:00, sala 01.073
Krzysztof Drużycki, Katarzyna Malesa, Dominika Pyzowska, Simon-Peter Baron von Kleist, Hedwig Mauracher 20/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 2.170
każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 2.170
każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1.262
każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 2.170
każdy piątek, 9:40 - 11:10, sala 2.170
Ewa Zwierzchoń-Grabowska, Anna Bonek, Mariusz Mela 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)