Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki od podstaw, poz. 4 3200-L3-KKKCN04
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

- Mówione i pisane teksty oraz ich różne poziomy stylistyczne: styl formalny, neutralny oraz potoczny. Styl nominalny i werbalny.

- Cechy stylu naukowego oraz stosowane w nim formy gramatyczne: przydawki, nominalizacje, strona bierna, formy bezosobowe, konstrukcje imiesłowowe, użycie czasów, Konjunktiv, werbalne frazy składniowe. Niemiecki język naukowy.

- Różne rodzaje pisanych tekstów naukowych: abstrakt i streszczenie, notatki z wykładu – Mitschrift; argumentacja, tezy, sformułowanie pytań badawczych, struktura tekstu naukowego (stosowany warsztat pisarski)

- Inne rodzaje pisanych tekstów: mail pisany stylem formalnym, protokół.

- Czytanie/słuchanie rozumienie tekstów naukowych, posumowanie i notatki z czytanego/słuchanego tekstu; Exzerpt, recenzja, sprawozdanie, esej; dyskusje i ćwiczenia praktyczne/leksykalne do przeczytanego/odsłuchanego tekstu.

- Prace dyplomowe: praca licencjacka i magisterska.

- Teksty mówione: prezentacja, referat, dyskusja.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji;

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca (domowa) indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (leksykalno-gramatyczne), dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem), samodzielna analiza tekstu specjalistycznego; prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 2.164
każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 3.124
każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 1.172
każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 2.164
każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 2.156
Anna Bonek, Mariusz Mela 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)