Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka polskiego II 3003-11A2KT
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 160
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Filiciak M., Ptaszek G. (red.), 2009, Komunikowanie się w mediach elektronicznych, Warszawa.

2. Gogołek W., 2006, Technologie informacyjne mediów, Warszawa.

3. Grzenia J., 2008, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa.

4. Gruszczyński W., 2001, Czy normy językowe obowiązują w Internecie? [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk i K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, s. 183–190.

5. Gumkowska A. (red.), 2009, Tekst (w) sieci, t. 2, Warszawa.

6. Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), 2013, Współczesne media: język mediów, Lublin.

7. Kita M., Loewe I. (red.), 2012, Język w mediach. Antologia, Katowice.

8. Ulicka D. (red.), 2009, Tekst (w) sieci, t. 1, Warszawa.

Literatura fakultatywna

1. Allan S., 2008, Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, przeł. A. Sadza, Kraków.

2. Bychawska-Siniarska D., Głowacka D. (red.), 2013, Mowa nienawiści w sieci: jak z nią walczyć?, Warszawa.

3. Cegieła A., 2014, Czym jest mowa nienawiści, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 7–17.

4. Chyrzyński T., 2010, Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i anglojęzycznych – analiza porównawcza, „Poradnik Językowy”, z. 3/2010, s. 81-96.

5. Grybosiowa A., 2003, Liberalizacja społecznej oceny wulgaryzmów [w:] tejże, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice, s. 361–369.

6. Krejtz K. (red.), 2012, Internetowa kultura obrażania, Warszawa.

7. Naruszewicz-Duchlińska A., 2007, Dzień Ziobry – czyli o humorystycznym wykorzystywaniu nazw własnych w internecie, „LingVaria”, z. 3/2007, s. 129-134.

8. Olszański L., 2006, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa.

9. Pyżalski J., 2011, Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot.

10. Wolny-Zmorzyński K., Furman W. (red.), 2010, Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa.

11.Burkacka I., 2016, Intertekstualność współczesnej komunikacji. Mamy a teksty kultury, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 32 Kultura komunikacji językowej 4, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, s. 75-91.

12. Burkacka I., 2019, Nawiązania literackie w memach internetowych jako przejaw kultury kontrmówienia [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, Lublin, s. 813-830.

13.Niekrewicz A., 2015, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, Gorzów Wielkopolski.

14. Niekrewicz A, 2016, Funkcjonalne naruszenia normy ortograficznej w memach internetowych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 32 Kultura komunikacji językowej 4, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, s. 93-103.

15. Pisarek W., 2007, O mediach i języku, Kraków.

16. Zabawa J., 2014, Obrazkowe memy internetowe, Warszawa.

17.Wójcicka M, 2019, Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Lublin.

18. Zdunkiewicz-Jedynak D., 2016, Intertekstualność współczesnej komunikacji internetowej. Intertekstualne odwołania wewnątrzgatunkowe w memach, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 32 Kultura komunikacji językowej 4, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, s. 57-73.

Wójcicka M., 2019, Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Lublin.

Efekty uczenia się:

Studenci są świadomi współczesnych zjawisk językowych i komunikacyjnych oraz wpływu mediów na współczesną polszczyznę. Rozpoznają podstawowe gatunki internetowe, potrafią wymienić ich podstawowe cechy i scharakteryzować ich język, a także umieją umieścić wybrane formy na tle tradycji i zwyczajów internetowych (kreatywność, naśladownictwo, modyfikacje itp.). Zwracają uwagę na różne przejawy agresji językowej w internecie oraz potrafią wyjaśnić, na czym polega intertekstualność i multimodalność. Znają elementy budowy wybranych gatunków internetowych i potrafią stworzyć przykładowe teksty charakterystyczne dla tych form wypowiedzi.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i zaliczenie sprawdzianu pisemnego z materiału wykładowego na co najmniej 60% (bez oceny).

Zakres tematów:

1. Cechy współczesnej komunikacji. Tendencje w leksyce XXI wieku

2. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. Socjolekty i profesjolekty – charakterystyka leksyki wybranych grup (słownictwo swoiste i wspólnoodmianowe, mechanizmy pomnażania leksyki środowiskowej)

3. Nowe media i ich wyznaczniki. Właściwości komunikacji językowej w internecie.

4. Wpływ mediów na normę współczesnej polszczyzny. Poprawność polityczna

5. Pisownia i leksyka internetowa. Akronimy i emotikony

6. Agresja językowa w internecie (trolling, mowa nienawiści). Granice wolności słowa

7. Netykieta i wpływ komunikacji internetowej na język

8. Gatunki internetowe: novum czy kontynuacja? E-mail na tle tradycji epistolograficznej. Językowe wyznaczniki gatunku

9. Forum dyskusyjne i jego językowe wyznaczniki

10. Fan fiction, analizatornie, liternet i palimpsesty słowne

11. Blog jako przykład nowego gatunku o różnych wyznacznikach i modach językowych

12. Mem internetowy i cechy języka tego gatunku

13. Język portali internetowych

14. Paradoksy komunikacji sieciowej

15. Kultura kontrmówienia

Metody dydaktyczne:

Wykład w sali. Projekty, sprawdziany, materiały oraz inne aktywności – w programie Kampus.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
11 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala A
Iwona Burkacka 115/160 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Audytorium Maximum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)