Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej 1895-1929 3202-S1OHL22e
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura do ćwiczeń będzie podawana na bieżąco

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z przedmiotu: Historia literatury rosyjskiej 1885-1929 ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

4) Ocena ciągła (bieżące przygotowanie i obecność na zajęciach) – 30%

5) Znajomość treści tekstów literackich dotyczących zajęć praktycznych – 30%

6) Praca pisemna (tematyka zostanie podana na początku semestru) – 40%

Student uzyskuje zaliczenie pod warunkiem spełnienia wszystkich trzech wymagań.

Nakład pracy studenta:

30 godzin - 1 pkt ECTS udział w wykładzie

30 godzin - 1 pkt ECTS udział w ćwiczeniach

45 godzin - 1,5 pkt ECTS przygotowanie do zajęć, praca pisemna

15 godzin - 0.5 pkt ECTS przygotowanie do egzaminu

Zakres tematów:

Tematyka zajęć praktycznych (zagadnienia szczegółowe oraz literatura do ćwiczeń będą podawane na bieżąco):

1) Proza Antona Czechowa («Попрыгунья», «Дама с собачкой»)

2) Dramaturgia Antona Czechowa («Вишневый сад»)

3) Dramaturgia Maksima Gorkiego («На дне»).

4) Poezja symbolistów rosyjskich («Страшный мир» Aleksandra Błoka)

5) Proza Andreja Biełego («Петербург»)

6) Proza Fedora Sołoguba («Мелкий бес»)

7) Poezja akmeistów

8) Poezja futurystów

9) Opowiadania Leonida Andrejewa («Ангелочек»)

10) Proza Iwana Bunina («Господин из Сан-Франциско», «Митина любовь»)

11) Twórczość Michaiła Bułhakowa («Мастер и Маргарита»)

12) Antyutopia Jewgienija Zamiatina («Мы»)

13) Proza Michaiła Zoszczenki («Аристократка», «Стакан», «Любовь»)

14) Historia i mit w prozie Andrieja Płatonowa («Котлован»)

15) Poezja Mariny Cwietajewej («Поэма горы», «Поэма конца»)

Metody dydaktyczne:

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 2.156
Jadwiga Gracla 8/8 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 2.144
Jadwiga Gracla 7/7 szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1.610
Monika Zielińska-Dziubińska 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)